Mám vedomosť, že pri klasickom spôsobe modlitby posvätného ruženca sa má odriekať desať Zdravasov s tajomstvom. Niekedy sa pred odriekaním desiatich Zdravasov rozjíma o tajomstve a vtedy sa pri jednotlivých Zdravasoch nevyslovuje. Aj v kresťanských médiách je nejednotnosť. Ako to má byť správne? Ide o modlitbu verejnú, nie o [...]
Vojtech Nepšinský