Dobrovoľník pri vstupnej bráne zahlási moje meno do vysielačky. Na druhej strane mu nerozumejú, navyše pri nás zastavil traktor a trúbi, aby ho pustili. Je krásne slnečné ráno. Dobrovoľník mi niečo hovorí, ale keďže veselý traktorista rád udržiava vysoké otáčky motora, teraz nerozumiem ja. Traktor prejde dnu a hoci verbálna [...]
Radoslav Matejov