Aká bola vaša cesta k tomuto pôsobeniu? Dozvedel som sa, že novovzniknutý Hasičský a záchranný zbor SR zriaďuje vlastnú psychologickú službu aj z dôvodu špecifickosti práce príslušníkov HaZZ. Keď som si zistil, že to znamená úplne od začiatku vytvoriť psychologickú službu aj s príslušnými [...]
Radoslav Matejov