Keď sa pápež chystal vyhlásiť dogmu o Máriinom nanebovzatí, urobil si prieskum medzi biskupmi celého sveta, aký postoj majú veriaci ľudia k takémuto vyhláseniu o Panne Márii. Tak sa Nanebovzatie, podobne ako dogma o božskom materstve Panny Márie v Efeze, stalo vyjadrením vôle a túžby celého katolíckeho sveta. Ako ale [...]
Štefan Vícen