V rokoch 1710 a 1739 boli v Nitre morové epidémie. Po skončení tej poslednej, teda v roku 1740, mešťania dali postaviť tzv. morový (mariánsky) stĺp so sochou Panny Márie. Stĺp však bol, podľa dostupných informácií, zničený pri zbúraní Kostola sv. Jakuba v roku 1786. Podobu stĺpa ani sochy Panny Márie, ktorá mala na ňom stáť, [...]
Martin Šugár