7. januára 2001
Čítaní: 38
KN 1/2001 | Vatikán
Jubileum dramatických umení
Pri príležitosti Jubilea sveta divadla sa Svätý otec obrátil na všetkých, čo reprezentujú rozsiahly a rozmanitý svet dramatických umení: „Osobitnú myšlienku venujem vám, čo žijete kočovne, pretože pracujete v cirkusoch, lunaparkoch alebo aj na uliciach. Vaše cestovanie sa dnes stalo púťou a všetkým pripomína, že Cirkev je Boží ľud na pochode, bez trvalého príbytku v tomto svete. Vy sami buďte kresťanským spoločenstvom a všade vnášajte spolu so zdravou zábavou hodnoty viery, rodiny a solidarity. Nech vás vždy osvecuje a posilňuje v nevyhnutných chvíľach ťažkostí veľký kríž – ikona, ktorý počas roka 2001 bude sprevádzať jubilejné poslanie cirkusov a lunaparkov Európy aj Ameriky.”

 

Podľa VR sprac. M. D.
Páčilo sa :
0