8. marca 2017
Čítaní: 182
KN 10/2017 | Oznamy
Oznamy 10/2017

Pôstna obnova pre dievčatá
Sestry boromejky pozývajú dievčatá vo veku 18 až 35 rokov na pôstnu obnovu na tému Baránok, ktorý bol pre nás obetovaný do svojho kláštora v Nitre-Kalvárii. Príchod v piatok 7. apríla medzi 14.00 a 17.00 hod., ukončenie v nedeľu 9. apríla po obede. So sebou si treba priniesť: Bibliu, ruženec, breviár (kto má), prezuvky. Cena dobrovoľ­ná. Prihlášky a prípadné otázky posielajte na e-mail vincenta@boromejky.cz alebo boromejky.nitra@centrum.sk, prípadne pošlite SMS na +420 723 477 525.
Eucharistiana Mária Tarandová SCB

 

Oslávte s Fórom života svoje „počatiny“
Oslávte s nami svoje „počatiny“! – tak znie motto celoslovenskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje Fórum života o. z. s partnermi. Okrem vzdelávania a osvety, ktorá chce pozornosť spoločnosti upriamiť na vzácnosť každého počatého života, sa veľká časť aktivít zameriava na konkrétne riešenia pomoci tehotným ženám, dievčatám a matkám s deťmi v zložitej situácii. Ak ste za život od počatia, môžete svoj postoj vyjadriť nosením bielej stužky v období okolo 25. marca, aj oslavou svojich vlastných „počatín“. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.25marec.sk  a www.forumzivota.sk.
Danka Jacečková

 

Pôstne štvrtky
s Božím slovom
Františkáni pozývajú veriacich každý pôstny štvrtok o 18.30 hod. do svojho bratislavského kláštora živiť sa Božím slovom. Príďte a spolu s bratmi a sestrami z františkánskej rodiny venujte hodinu týždenne nedeľným čítaniam. Po modlitbe sa bližšie zoznámime s biblickými čítaniami a ich posolstvom. V tichu a zdieľaní budeme počúvať Boží hlas, ktorým sa chceme nechať viesť v každodennom živote. Stretnutia sa budú konať v sále Corpus Christi – vstup cez bočnú chodbu kostola. Viac informácií na tel. 0915/070532 alebo na adrese www.frantiskani.sk.
Jozef Čirák OFM

 

Verejná zbierka Tehlička
Začítajte sa v Pôstnom období do Sudánskeho zápisníka od saleziána Sahiba. Dozviete sa informácie o najmladšej krajine sveta – Južnom Sudáne, a jej trápeniach. Ponoríte sa do nezvyčajných udalostí. Spoznáte tamojších mladých ľudí, ktorých sa vojna priamo dotýka, no snažia sa vzdelávať pre budúcnosť. Čítanie zo Sudánskeho zápisníka sa začalo už 28. februára a končí sa 19. apríla. Ak sa vám zapáčila myš­lienka spoznať Južný Sudán, tak sa zaregistrujte do verejnej zbierky Tehlička na www.tehlicka.sk.
Zuzana Suchová

 

Inscenácia o blahoslavenej Zdenke Schelingovej
Tanečné divadlo ATak prináša novú inscenáciu Chcel(a) by som letieť... pri príležitosti 100. výročia narodenia blahoslavenej Zdenky Schelingovej. Premiéry sa uskutočnia 25. marca o 19.00 hod. v MKS Dunajská Lužná a 26. marca o 19.00 hod. v DK Zr­kadlový háj v Bratislave. Hra je pripomienkou života bl. Zdenky, naplneného túžbou letieť vždy vyššie a vyššie – k Bohu. Príbeh je prerozprávaný cez pohľad muža, ktorý napomáhal pri Zdenkinom mučení; muža, ktorý by tiež chcel letieť. Tanec sprevádza hovorené slovo a zhudobnené autentické modlitby a úvahy Zdenky Schelingovej.
Pavol Danko

Páčilo sa :
0