8. marca 2017
Čítaní: 134
KN 10/2017 | Titulná strana
Veľký pôst je cestou k radosti a slobode

Pôstne obdobie vo Večnom meste sa začalo Popolcovou stredou 1. marca v Bazilike sv. Sabíny na Aventíne slávením svätej omše, ktorú celebroval pápež František. Znak popola udelil Svätému Otcovi slovenský kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pápež František v homílii okrem iného zdôraznil: „Veľký pôst je cestou. Vedie nás k víťazstvu milosrdenstva nad všetkým, čo nás chce zdrviť alebo nás zredukovať na niečo, čo nezodpovedá dôstojnosti Božích detí. Veľký pôst je cestou z otroctva k slobode, od utrpenia k radosti, zo smrti do života.“                                                                                           

sNÍMKA: profimedia.sk
Páčilo sa :
0