12. marca 2018
Čítaní: 48
KN 10/2018 | Mladým
Máme priveľa neuplatnených absolventov

Každý rok prichádza na slovenský trh práce zhruba 30-tisíc absolventov stredných škôl, avšak až 63 percent z nich nenastupuje na pracovné pozície, na ktoré získali kvalifikáciu počas štúdia a odbornej prípravy. Vyplýva to z prognózy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú predstavili v polovici februára. Vysoké číslo neuplatniteľnosti vo vyštudovanom odbore platí aj pri vysokoškolákoch. Až 57 percent z nich pracuje v iných profesiách, než na ktoré sa pripravovali.

 
Treba prispôsobiť ponuku síl potrebám trhu
Mnoho mladých dokonca končí v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 percent. Takmer 24 percent tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. „Aby školy neprodukovali neuplatniteľných absolventov, je nevyhnutné strategické plánovanie v oblasti stredného školstva. Zároveň potrebujeme prispôsobiť ponuku pracovných síl potrebám trhu práce, a na to je nevyhnutné rozširovať, zlepšovať a aktualizovať rozsiahle systémy prognóz vývoja na trhu práce a efektívne ich premietať do vzdelávacieho systému a politiky zamestnanosti,“uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
 
Ľudia budú chýbať v strojárstve
Ktoré odvetvia môžu mať problém s nájdením odbornej pracovnej sily na trhu? Podľa prognóz do roku 2022 sa to bude týkať najmä zamestnávateľov v strojárstve a automobilovom priemysle. Každý rok bude u nás chýbať od 2,5- do 3,5-tisíc mechanikov strojov a zariadení, mechatronikov, nástrojárov, strojných mechanikov, elektromechanikov a podobných profesií. To sú stredoškolské študijné či učebné odbory, v ktorých je aktuálny počet študentov a učňov hlboko pod úrovňou potrieb zamestnávateľov na najbližších 5 až 7 rokov.
–JL–
Páčilo sa :
0