12. marca 2018
Čítaní: 46
KN 10/2018 | Mladým
Metóda využívajúca intonáciu pomôže tlmočníkom

Rečou prezrádzame nielen to, čo práve hovoríme, ale aj to, čo sa len chystáme povedať – naznačujeme to slovami a intonáciou. Práve intonáciu si vzal na mušku unikátny výskumný projekt Fonetické anticipačné stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie. Intonáciu analyzoval s cieľom zistiť, či je možné využiť ju ako anticipačný nástroj – teda prostriedok na predvídanie myšlienky, ktorú rečník ešte nevyslovil. Prvé čiastkové výsledky boli predstavené 22. februára v rámci popularizačno-náučného podujatia s názvom Počujem, čo si myslíš! Inovatívny projekt zastrešuje Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Výskumnému tímu sa analýzou rečníckych prejavov prednesených v Európskom parlamente podarilo definovať ich opakujúce sa fonetické črty – tie poskytnú tlmočníkom cenný zdroj anticipácie a možnosť predvídať význam na základe intonácie. Výsledkom projektu by teda mala byť cenná pomôcka uľahčujúca prácu tlmočníkom, ale aj iným profesiám.

MARIÁN GLADIŠ
Páčilo sa :
0