12. marca 2018
Čítaní: 49
KN 10/2018 | Mladým
Predsynoda bude prijímať podnety aj zo sociálnych sietí

 Do predsynodálneho stretnutia, ktoré bude od 19. do 24. marca jednou z prípravných etáp októbrovej Biskupskej synody o mládeži, sa môžu zapojiť prostredníctvom sociálnych sietí mladí z celého sveta. O tejto novinke informoval 16. februára generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Lorenzo Baldisseri. Sociálne siete, ako facebook, instagram či twitter, umožnia mládeži sledovať stretnutie v Ríme a komunikovať s ich rovesníkmi, ktorí na predsynodálnom zhromaždení budú osobne prítomní. „Prostredníctvom nových komunikačných technológi predsynodálne stretnutie chce čo najviac rozšíriť publikum mladých ľudí, aby sa nikto nemohol cítiť vylúčený,“ vysvetlil kardinál Baldisseri. „Normálne sme zvyknutí na to, že prezentujeme alebo uvádzame projekty a nevytvárame podmienky na to, aby nám ich adresáti – v tomto prípade mladí ľudia – odporučili, čo by sa pre nich malo robiť. Pripadalo nám veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia mohli dostať k slovu, stali sa takpovediac ,synodálnymi otcami‘ a mohli predložiť témy, ktoré sa týkajú ich života a činnosti,“ priblížil kardinál. Ako dodal, i vďaka moderným technológiám sa snažia do pred synody pozvať mladých, ktorí sa angažujú v Cirkvi, ale i takzvaných vlažných kresťanov, pokrstených, ktorí nechodia do kostola, či tých, ktorí o viere pochybujú. A taktiež ateistov. Kardinál Baldisseri ďalej priblížil, že sa usilovali, aby medzi troma stov kami delegátov stretnutia v Ríme boli zástupcovia laických a nekon fesných spolkov, predstavitelia z oblasti športu, kultúry, politiky či hospodárstva. Zastúpenie budú mať aj zdravotne postihnutí mladí ľudia. A ako sa návrhy mladých prejavia v rokovaní biskupských delegátov, ktorí sa stretnú na októbrovej synode? Na jednej strane budú výsledky marcovej predsynody zhromaždené v jednom dokumente. Na druhej strane sekretariát Biskupskej synody spracuje dotazník, s ktorým sa obrátil na mladých v priebehu minulého roka. Zapojilo sa doň 221­tisíc ľudí; približne polovica respondentov bola vo veku 16 až 19 rokov; prevažovali ženy; viac ako polovica odpovedí prišla z Európy, nasledovala Stredná a Južná Amerika.

–VRCZ–
Páčilo sa :
0