15. marca 2017
Čítaní: 94
KN 11/2017 | Liturgia
Analýza vodovodu

Navštívil som spolubrata po jeho príchode do novej farnosti. Plný ešte nespracovaných dojmov sa zžíval s novým prostredím, ktoré sa práve stalo jeho domovom. Stovky neznámych ľudí sa stali jeho rodinou. Bol horúci letný deň. Napustil som si plný pohár chladnej vody z vodovodu. Zarazilo ma jej sfarbenie a sprievodná aróma. Nevedel som, že v obci nie je pitná voda. Vôbec som si neuvedomil, že čistá a pitná voda nemusí byť samozrejmosťou každej domácnosti.
Smäd je veľký pán. Jeho povely sa plnia hneď. Nemusíme sa hnať do púšte, aby sme spoznali jeho moc. Každý deň mu všetci musíme zadosťučiniť. Tým, že ho pociťujeme a napĺňame jeho potreby, slúžime svojmu zdraviu.
Ježiš prišiel k žene zo Samárie premožený smädom. Nie tak po vode, ktorú si pýtalo jeho telo, ako po pokoji a šťastí duše ženy smädnej po prijatí a láske. Čerpala vodu zo studne, ale hynula smädom duše.
Pôst je časom, keď je Pán pripravený vyhĺbiť v našich srdciach studne lásky, aby sa z nich mohla rozlievať k iným skrze Ducha, ktorého sme dostali. Z krstnej studne neprestala prameniť naša večnosť. Ježiš je uholnou skalou sveta, ktorú Otec udrel, aby z nej vytryskol prameň živej vody prúdiacej do večného života. V tejto vode sme boli uzdravení zo smrti a posilnení životom v Ježišovi. Pri Božej rieke života nemôžeme zomrieť od smädu, aj keď ho denne znova cítime. Smäd je signál, že sme zdraví. Nielen telesný, ale aj duchovný smäd človeka.
Ježiš neprestal byť smädný po našej láske. Jeho slovo z kríža: „Žíznim!“ znie ako pôstna ozvena v našom srdci. Ak nám v domácnosti zlyhá ohrev teplej vody, predstavuje to vážny problém, ktorý treba urgentne riešiť. Ochromuje to bežný život domácnosti. Nehovoriac o veľkosti problému, ktorý vzniká pri poruche vodovodu. Jeho riešiteľnosť je však dostupná. Obdobie pôstu je časom generálky na potrubí, ktorým k nám prúdi Božia milosť. Každá porucha sa dá odstrániť. Je čas na údržbu inštalácií, na ktorých nám Boh doprial účasť.
 

Aurel Halajčík
Páčilo sa :
1