15. marca 2017
Čítaní: 529
KN 11/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 11/2017
  • P. Mgr. Ing. Cyprián Marek Bobák OFM, duchovný rehoľnej spoločnosti v Prešove, sa 27. marca dožíva 50 rokov.
  • O. Mgr. Jozef Čekan, titulárny kanonik na odpočinku v Prešove, si 27. marca pripomína 50. výročie kňazskej vysviacky.
  • Vdp. Mgr. Miroslav Fabiny, čestný kanonik a farár v Málinci, sa 27. marca dožíva 60 rokov.
  • P. Štefan Gerboc SVD, výpomocný duchovný v kláštore ses­tier Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre, sa 27. marca dožíva 65 rokov.
  • Vdp. Mons. Mgr. Ján Vallo, honorárny dekan a farár v Trenčianskej Teplej, sa 28. marca dožíva 60 rokov.
  • Vdp. JCLic. Milan Čaniga, dekan a farár v Moravskom Svätom Jáne, sa 29. marca dožíva 50 rokov.
  • Vdp. Mgr. Jozef Brandys, farský administrátor v Dobšinej, sa 1. apríla dožíva 55 rokov.
  • Vdp. doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., farár v Kline a sudca cirkevného súdu, sa 1. ap­ríla dožíva 70 rokov.
  • O. Mgr. Valentín Tkáč, kňaz Košickej eparchie na odpočinku, si 1. apríla pripomína 55. výročie kňazskej vysviacky.


 

Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0