15. marca 2017
Čítaní: 205
KN 11/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa KN11/2017
 • 20. MARCA: Pondelok po 3. pôstnej nedeli. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; responz. Jeho rod bude trvať naveky, Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29; 2. čít. Rim 4, 13. 16-18. 22; evanj. Mt 1, 16. 18-21. 24a alebo: Lk 2, 41-51a.
  Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba. Zakazujú sa všetky iné omše, aj zádušné, okrem pohrebnej.
  ROŽŇAVA: Dnes je výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského biskupa (2004).
 • 21. MARCA: Utorok po 3. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dan 3, 25. 34-43; responz. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie, Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9; evanj. Mt 18, 21-35.
 • 22. MARCA: Streda po 3. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dt 4, 1. 5-9; responz. Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha, Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20; evanj. Mt 5, 17-19.
 • 23. MARCA: Štvrtok po 3. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Jer 7, 23-28; responz. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia, Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9; evanj. Lk 11, 14-23.
  Spomienka sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.
 • 24. MARCA: Piatok po 3. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Oz 14, 2-10; responz. Pane, ty máš slová večného života, Ž 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14+17; evanj. Mk 12, 28b-34.
 • 25. MARCA: Sobota po 3. pôstnej nedeli. Zvestovanie Pána. Slávnosť. Rúcho biele. 1. čít. Iz 7, 10-14; 8, 10c; responz. Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu, Ž 40, 7-8a. 8b-9. 10. 11; 2. čít. Hebr 10, 4-10; evanj. Lk 1, 26-38.
  Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba. Zakazujú sa všetky iné omše, aj zádušné, okrem pohrebnej.
  Dnes v noci z 25. marca na 26. marca sa mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času.
 • 26. MARCA: 4. pôstna nedeľa. Rúcho fialové alebo ružové. 1. čít. 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; responz. Pán je môj pastier, nič mi nechýba, Ž 23, 1-3a. 3b-4. 5. 6; 2. čít. Ef 5, 8-14; evanj. Jn 9, 1-41 alebo: Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38.
  Dnes sa nedovoľuje Štvrtá eucharistická modlitba.
  Zakazujú sa všetky iné omše, aj pohrebná.
Podľa Direktória spracovala –RED–
Páčilo sa :
0