15. marca 2017
Čítaní: 176
KN 11/2017 | Nové hroby
Nový hrob 11/2017
  • Don Klement Poláček SDB, emeritný profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, zomrel 3. marca 2017 v 88. roku života a 60. roku kňazskej služby. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slávili 11. marca v Kostole Ducha Svätého v Černíku.
     
NECH ODPOČÍVA V POKOJI!
Páčilo sa :
0