16. marca 2018
Čítaní: 39
KN 11/2018 | Mladým
Chcú podporiť rozvoj spoločenstiev

 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) chce reagovať na aktuálne výzvy práce s mládežou na Slovensku. Jedným zo spôsobov je nový program UpGrade. Prostredníctvom seminárov, vzdelávacích aktivít a konzultácií chce ZKSM poskytovať spoločenstvám konkrétnu pomoc a podporu, ktorú spoločenstvá a ich členovia potrebujú. Hlavným cieľom programu UpGrade je kvantitatívny a kvalitatívny rast a rozvoj členských spoločenstiev, ich vedúcich a tiež jednotlivých tímov, ktoré vykonávajú rôzne služby v spoločenstvách. Obsahom programu sú vzdelávacie semináre, konzultácie a tiež osobné vedenie, koučing či mentoring. „Záleží nám na našich spoločenstvách a členoch a ich kvalitatívnom raste. Chceme byť k dispozícii animátorom, lídrom a tímom slúžiacim v jednotlivých spoločenstvách,“ uviedol Eduard Filo, koordinátor programu. UpGrade ponúkne príležitosť na rast a rozvoj v nasledujúcich oblastiach: osobné poslanie, poslanie a vízia spoločenstva, rozvoj prezentačných a komunikačných zručností, plánovanie času, komunikácia a riešenie konfliktov v spoločenstve, objavovanie potenciálu členov spoločenstva, teambuilding spoločenstva, rozvíjanie sa v oblasti duchovného sprevádzania, koučingu, mentoringu, vodcovstva a zážitkového leadershipu. ZKSM chce spoločenstvám poskytnúť konzultácie aj v tom, ako založiť spoločenstvo či riešiť vznikajúce problémy, alebo ako získať fnančnú podporu pre spoločenstvo, aktivity a projekty. Semináre sa budú orientovať aj na podporu stagnujúcich spoločenstiev či poradenstvo v prípade založenia nového spoločenstva. 

–TK KBS–
Páčilo sa :
1