16. marca 2018
Čítaní: 53
KN 11/2018 | Mladým
Študenti učili deti prvú pomoc

 Študenti 3. ročníka Urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa začiatkom letného semestra zapojili do projektu zameraného na zvyšovanie vedomostnej úrovne a praktických zručností žiakov základných škôl v oblasti poskytovania prvej pomoci. Zdenka Kovalčíková, Peter Lacko, Marek Ištok a Martin Mičo formou interaktívnej prednášky a následnej demonštrácie základných život zachraňujúcich postupov priblížili žiakom druhého stupňa Základnej školy Zarevúca v Ružomberku pravidlá prvej pomoci. Preškolených bolo osemdesiat žiakov. „Naším cieľom je naučiť deti základné a pomerne jednoduché postupy, ktoré im umožnia správne reagovať v prípadnej kritickej situácii, a tým zachrániť ľudský život. Správne a včas poskytnutá prvá pomoc je často kľúčová na prežitie a prognózu pacienta,“ uviedla Mária Lehotská.

–TK KBS–, SNÍMKA: PETER LACKO
Páčilo sa :
0