22. marca 2017
Čítaní: 727
KN 12/2017 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 12/2017
  • Vdp. Gábor Eigel, farský administrátor v Bôrke, si 2. apríla pripomína 50. výročie kňazskej vysviacky.
  • Vdp. Mgr. ICLic. Marián Majda, farár vo Veľkom Rovnom, sa 6. apríla dožíva 50 rokov.
  • Vdp. Mons. Mgr. Anton Kováčik, dištriktuálny dekan a farár vo Veľkom Kríži, sa 7. apríla dožíva 65 rokov.
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0