22. marca 2017
Čítaní: 134
KN 12/2017 | Liturgia
Liturgia týždňa KN12/2017
 • 27. MARCA: Pondelok po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 65, 17-21; responz. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil, Ž 30, 2+4. 5-6. 11-12a+13b; evanj. Jn 4, 43-54.
 • 28. MARCA: Utorok po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Ez 47, 1-9. 12; responz. S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh, Ž 46, 2-3. 5-6. 8-9; evanj. Jn 5, 1-3. 5-16.
 • 29. MARCA: Streda po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Iz 49, 8-15; responz. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý, Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18; evanj. Jn 5, 17-30.
 • 30. MARCA: Štvrtok po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Ex 32, 7-14; responz. Odpusť, Pane, vinu svojmu ľudu, Ž 106, 19-20. 21-22. 23; evanj. Jn 5, 31-47.
 • 31. MARCA: Piatok po 4. pôstnej nedeli. Féria. Rúcho fialové. 1. čít. Múd 2, 1a. 12-22; responz. Pane, buď pri tých, čo majú srdce skrúšené, Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23; evanj. Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
 • 1. APRÍLA: Sobota po 4. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Jer 11, 18-20; responz. Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12; evanj. Jn 7, 40-53.
  Prvá sobota v mesiaci: Dnes nie je dovolená votívna omša.
  Zvyk zahaľovať kríže a obrazy v kostole pred 5. pôstnou nedeľou sa zachováva aj u nás.
 • 2. APRÍLA: 5. pôstna nedeľa. Rúcho fialové. 1. čít. Ez 37, 12b-14; responz. U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie, Ž 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; 2. čít. Rim 8, 8-11; evanj. Jn 11, 1-45 alebo: Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45.
  Spomienka sv. Františka z Paoly, pustovníka, sa v tomto roku neslávi.
  Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba.
  Zakazujú sa všetky iné omše, aj pohrebná.
   
Podľa Direktória spracovala –RED–
Páčilo sa :
0