22. marca 2017
Čítaní: 291
KN 12/2017 | Nové hroby
Nové hroby 12/2017
  • O. Emil Sičák, gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie a titulárny arcidekan s právom nosiť zlatý kríž a nábederník, zomrel 7. marca 2017 v 69. roku života a 45. roku kňazskej služby. Svätú omšu spojenú s poh­reb­nými obradmi slávili 12. marca v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. Telo zosnulého následne pochovali v Trnave pri Laborci.
  • Vdp. Alexander Kassa, farár v Bíni, zomrel 10. marca 2017 v 56. roku života a 20. roku kňazskej služby. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slávili 15. marca vo farskom Kostole Panny Márie v Bíni. Telo zosnulého následne pochovali v Nových Zám­koch.
  • Vdp. Mons. Pavol Janáč, kňaz Spišskej diecézy, zomrel 12. marca 2017 v 75. roku života a 51. roku kňazskej služby. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slávili 15. marca vo farskom Kostole sv. Michala v Kru­­š­­etnici.
     

NECH ODPOČÍVAjú V POKOJI!
Páčilo sa :
0