22. marca 2017
Čítaní: 289
KN 12/2017 | Oznamy
Oznamy 12/2017

Duchovná obnova pre gynekologický personál
Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze pozýva na duchovnú obnovu pre gynekologický personál na tému Tajomstvo života – dôstojnosť materstva. Podu­jatie sa uskutoční 31. marca až 2. apríla v kláštore redem­ptoristov v Stropkove. Zúčastniť sa na ňom môžu všetci, ktorí pracujú na gynekologických oddeleniach: lekári, sestry i pomocný personál. Duchovná obnova sa začína v piatok spoločnou večerou a končí sa v nedeľu obedom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese zazivotkosice@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0917/350146.
Petra Dreveniaková

 

Duchovná obnova
pre ženy
Redemptoristi pozývajú 21. až 23. apríla ženy na duchovnú obnovu zameranú na zamýšľanie sa nad životmi niektorých biblických žien. Mnohé z nich prešli bolesťami či pádmi, objavili však povolanie žiť Božiu lásku naplno. Spolu sa budeme zamýšľať nad tým, v čom sú nám podobné a kam nás môžu ich životné drámy posunúť. Duchovná obnova sa bude konať v kláštore redemptoristov v Kostolnej-Záriečí. Nezabudnite si so sebou vziať Sväté písmo. Program sa začne v piatok o 17.00 hod. a skončí sa v nedeľu na obed. Prihlá­siť sa môžete na telefónnom čísle 0902/777099 alebo na e-mailovej adrese cssrkostolna @gmail.com, viac informácií nájdete na www.spolocenstvo-rl.sk.  
Miloš Miloslav Pizovka CSsR

 

Pôstny ranný powertraining
Skautský zbor Silva Krčméryho ponúka mužom od 17 rokov každý pôstny štvrtok ranný powertraining. Záujemcovia môžu každý pôs­­tny štvrtok o 6.00 hod. prísť na bratislavskú kalváriu pomodliť sa spolu modlitbu krížovej cesty a následne si dať rannú rozcvičku. Viac informácií získate na e-mailovej adrese bratislava.fse.sk@gmail. com
Tomáš Hájek

 

Putovanie
so sv. Máriou Magdalénou
Bratia dominikáni, sestry domi­nikánky a dominikánska mládež ADOM pozývajú mladých od 15 rokov na putovanie nádherným pro­s­tredím Oravy a Kysúc v čase od 17. do 23. júla. V programe putovania budú zaradené workshopy, voľnočasové aktivity a spoločné slávenie. Sprievodcom na ceste nám bude svätá Mária Magdaléna. Prihlasovať sa môžete do 31. mája. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na internetovej stránke dominikani.sk/putovanie-so-sv--mariou-magdalenou.
Karola Dravecká OP

 

Modlitba za pokoj
v Južnom Sudáne
Farnosť Pruské a Dobrá novina srdečne pozývajú 12. apríla o 18.00 hod. do farského kostola v Pruskom na Taizé modlitbu za pokoj v Južnom Sudáne. Súčasťou podujatia bude aj stretnutie s Pavlou Ráckovou, rodnou sestrou misionárky sestry Vero­niky, ktorá žila a v službe obetovala svoj život v Južnom Sudáne; a s Marošom Čaučíkom, ktorý túto krajinu prvýkrát navštívil v roku 1998 a odvtedy tam navštevuje projekty, ktoré podporuje Dobrá novina. Taizé modlitbu bude sprevádzať spevokol GEN’80.
Ivan Kňaze

Páčilo sa :
0