22. marca 2017
Čítaní: 337
KN 12/2017 | Liturgia
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – A

ÚVODNÝ SPEV
Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

 

MODLITBA DŇA
Večný Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu, aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

PRVÉ ČÍTANIE
(1 Sam 16, 1b. 6 – 7. 10 – 13a)
Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov
som si vyhliadol kráľa.“ Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.“ Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.“ Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.“ A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?“ On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.“ Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.“ Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.“ Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
(Ž 23, 1 – 3a. 3b – 4. 5. 6)
R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. — R.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. — R.
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. — R.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE
(Ef 5, 8 – 14)
Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

 

VERŠ PRED EVANJELIOM
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. – Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. – R.

 

EVANJELIUM
(Jn 9, 1 – 41)
alebo: (Jn 9, 1. 6 – 9. 13 – 17. 34 – 38)
Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl — a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Bratia a sestry, veríme v jednorodeného Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby ľudia mali život v hojnosti. Prednesme mu svoje prosby.
Ľ.: Prosíme ťa, vyslyš nás.
– Modlime sa za veriacich, aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov.
– Modlime sa za chorých, aby svoje utrpenie spájali s utrpením Krista na kríži.
– Modlime sa za katechumenov, aby sa horlivo pripravovali na prijatie sviatostí.
– Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme sa starali aj o spásu svojich blízkych.
– Modlime sa za zosnulých (M.), aby boli prijatí medzi zástupy vyvolených v nebi.
Pane Ježišu Kriste, náš Vykupiteľ, pokorne ti predkladáme svoje prosby; vypočuj ich a daruj nám všetko, čo potrebujeme pre život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

MODLITBA NAD OBETNÝMI DARMI
Dobrotivý Bože, s radosťou ti prinášame dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život; pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám s hlbokou vierou sláviť obetu, ktorá prináša spásu celému svetu. Skrze Krista, nášho Pána.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE
Ježiš mi potrel oči, išiel som, umyl som sa, otvorili sa mi oči, a uveril som v Boha.

 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ
Všemohúci Bože, ty osvecuješ každého človeka prichádzajúceho na tento svet; prosíme ťa, osvieť nás žiarou svojej milosti, aby sme vždy mali na mysli to, čo sa zhoduje s tvojou vôľou, a milovali ťa s úprimným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána.

Páčilo sa :
1