22. marca 2017
Čítaní: 163
KN 12/2017 | Téma
Už šesťdesiat rokov legálne zabíjame naše deti
Na Slovensku máme už šesťdesiat rokov legalizované potraty. Až posledné roky sa začala pomaly pretvárať verejná mienka a téma potratov prestala byť tabu. Svedčia o tom aj masívne pochody za život. Naša spoločnosť síce veľmi pomaly, ale predsa začína chápať potrebu chrániť život od počatia.

Písal sa rok 1957, keď bol z nariadenia Soviet­skeho zväzu legalizovaný potrat. Komunistická strana sa snažila naštrbiť a zničiť kontinualitu odovzdávania života. Verili totiž, že keď je človek ukotvený v rodine, len veľmi ťažko podlieha ideologickým tendenciám. V roku 1957 bol vo vtedajšom Československu prijatý zákon, ktorý povoľoval potrat nielen z genetických, ale aj zo sociálnych dôvodov. Spĺňal teda aj akúsi reguláciu pôrodnosti. Najhorším efektom tohto zákona bolo, že ovplyvnil správanie ľudí – začali si na potraty zvykať. Za prvý rok bolo vykonaných viac ako 12--tisíc umelých ukončení tehotenstva. Za tri roky tento počet medziročne narástol na dvojnásobok.
Podľa oficiálnych štatistík trend nárastu potratov trval až do roku 1989 s dvoma prestávkami. Prvá bola v roku 1963, keď vláda zaviedla poplatky za potrat a interrupčné komisie. Druhá prišla v sedemdesiatych rokoch, keď sa rodili tzv. Husákove deti.  V roku 1987 bol vytvorený „moderný“ zákon o umelom ukončení tehotenstva, ktorý zrušil interrupčné komisie a výrazne zjednodušil prístup k potratom. Výsledkom tejto liberálnej úpravy bol medziročný nárast interrupcií až o 20 percent. V roku 1988 sa u nás urobilo takmer 50-tisíc potratov. „Zmeny legislatívy mali viditeľný vplyv na počet potratov,“ konštatuje právnik Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. „Nová úprava prijatá Zákonom č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, ktorá je účinná od 1. 1. 1987 do súčasnosti, dovoľuje usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva zo zdravotných dôvodov, ale aj na žiadosť ženy; pričom žena nemusí uviesť žiaden dôvod. Ide tu o prijatie ešte liberálnejšej úpravy.“

 

Po revolúcii potraty klesajú
Prevrat v roku 1989 uvoľnil spoločenskú klímu, čo sa prejavilo na viacerých frontoch. Začali sa formovať pro-life hnutia a ľudia začali vnímať potrat ako problém. No s otvorením hraníc sa uvoľnila aj morálka. Sex sa oddelil od lásky a vzťahu, antikoncepcia sa stala bežnou súčasťou života párov, rozšírilo sa aj užívanie postkoitálnej antikoncepcie, bežne známej ako „tabletka po“. „V roku 1989 bolo 48 602 prípadov umelého ukončenia tehotenstva, v roku 1993 ich bolo 38 815, v roku 2000 už ‚len‘ 18 468 a v roku 2005 ich bolo 14 427,“ informuje Patrik Daniška. „Tento kontinuálny pokles súvisí predovšetkým s príchodom demokracie a možnosťou slobodne diskutovať o morálnosti zabíjania detí pred narodením. Vplyv na tieto štatistiky má celkom určite aj celkový pokles pôrodnosti, ktorá na Slovensku sústavne klesala už od začiatku osemdesiatych rokov. Pokles pôrodnosti súvisí okrem iného aj s prijatím antikoncepčnej mentality, keď najmä v deväťdesiatych rokoch prudko rástla spotreba hormonálnej antikoncepcie. Ďalším faktorom vplývajúcim na pokles pôrodnosti bolo tzv. odkladanie manželstiev v súvislosti s novými možnosťami cestovania, štúdia a práce, pre ktoré mladí ľudia odložili sobáš na neskôr.“ Právnik  si zároveň myslí, že antikoncepcia môže mať vplyv aj na krivku potratovosti tým, že môže predísť niektorým neželaným tehotenstvám. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že hormonálna antikoncepcia má abortívny účinok, niektoré prípravky sú priamo určené na zabitie dieťaťa, ak už došlo k počatiu. „Vzhľadom na to, že smrť detí v dôsledku užívania antikoncepcie a abortívnych prípravkov nastáva v prvých dňoch ich života, nedajú sa tieto prípady štatisticky zachytiť. Je teda možné, že v súčasnosti je na Slovensku oveľa viac potratov, ako len tie, čo sú evidované v oficiálnych štatistikách,“ dodáva Patrik Daniška.

 

Nepriznanie si reality
Za šesťdesiat rokov, čo sú potraty legalizované, bolo nimi zasiahnutých veľa ľudí. Tí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na nich podieľali alebo sa o ne pričinili, si obvykle nedokážu priznať, že zabili dieťa. Bránia sa prijať myšlienku, že by urobili chybu, a aby utíšili svoje svedomie, seba a všetkých okolo presviedčajú, že to bolo a je v poriadku.
Malé kroky k lepšiemu zajtrajšku v rámci pro--life agendy môžeme vidieť už v Amerike, kde prezident Donald Trump zrušil vládne financovanie zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú potraty alebo lobujú za ich legalizáciu. Žiaľ, odpoveďou je tlak zo strany niektorých európskych štátov, aby EÚ vytvorila fond na financovanie medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú informácie týkajúce sa služieb v oblasti interrupcií a antikoncepcie a nahradila tak stratu finančného toku z Ameriky. Slovensko sa zatiaľ k tejto iniciatíve nepripojilo.
Chrániť nenarodené deti má viacero rozmerov a aby sme sa dopracovali k reálnym výsledkom, vyžaduje si to zvoliť vhodnú stratégiu. „Je dôležité zamerať sa na ciele, ktoré sú reálne dosiahnuteľné, a pritom pomôžu zachrániť čo najviac životov. Určite treba pokračovať v osvete, a to najmä vo vzťahu k umelému oplodneniu a antikoncepcii, ktoré sú neraz akceptované aj veriacimi,“ myslí si Patrik Daniška. „Čo sa týka legislatívy, tá je v otázke potratov oveľa liberálnejšia, ako je verejná mienka. Cieľom na najbližšie obdobie by teda malo byť zosúladenie legislatívy s verejnou mienkou, a tiež zlepšenie informovaného súhlasu pred potratom a zastavenie financovania umelého oplodnenia zo zdravotného poistenia, na ktoré sa skladáme my všetci.“ Ochrana života od počatia by mala byť osobnou agendou aj každého veriaceho človeka, kresťana. Odhaduje sa, že na Slovensku dôsledkom šesťdesiat­ročnej legalizácie potratov zomrelo okolo 1,4 milióna nenarodených detí.      
 

 

Aktivity ku Dňu počatého dieťaťa
Motto tohtoročnej celoslovenskej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje občianske združenie Fórum života, je Oslávte s nami svoje „počatiny“!
„V tejto kampani už dlhé roky pozývame ľudí, aby sa stali hlasom tých, ktorí ho ešte nemajú. Šírime úctu ku každému nenarodenému dieťaťu, a touto cestou sa snažíme mobilizovať spoločnosť nielen nato, aby si uvedomila vzácnosť každého počatého ľudského života, ale aj na konkrétne riešenia v rámci prevencie, to znamená na pomoc tehotným ženám, dievčatám a matkám v zložitej životnej situácii,“ vysvetľuje manažérka projektu Libuša Dedáčková. Túto myšlienku je možné podporiť nosením bielej stužky – symbolu nevinnosti počatého ľudského života – v období okolo 25. marca. Súčasťou sprievodných podujatí je aj  XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach. Jeho tohtoročnou témou bude 60 rokov od legalizácie potratov na Slovensku a konať sa bude symbolicky 24. – 25. marca, teda priamo v Deň počatého dieťaťa.
 

NATÁLIA ŠEPITKOVÁ
Páčilo sa :
0