28. marca 2012
Čítaní: 43
Mexiko v eufórii zo Svätého Otca
Kto sledoval prostredníctvom televízie návštevu Benedikta XVI. v Mexiku, zaregistroval, ako sa líši mentalita latinskoamerického ľudu od našej. Horúce srdcia, zapálené duše, vrúcnosť a oddanosť očí

„Benedikt, teraz si Mexičanom,“ ozývalo sa na letisku hneď pri uvítaní Svätého Otca. V mexických denníkoch zase zaznievalo: „Leónčania sa modlia, spievajú a plačú spolu so Svätým Otcom.“ Pápež už v lietadle pripomenul, že „nielen duch, ale aj srdce musí mať v religiozite svoje miesto“. Preto si ju mexický národ má chrániť a cibriť. Zároveň však povedal aj to, aby biskupi Latinskej Ameriky a Karibských ostrovov s prezieravosťou prijali úlohu potvrdiť, obnoviť a oživiť novosť evanjelia. V čom spočíva tá novosť? V potrebe „presvedčiť všetkých kresťanov a cirkevné spoločenstvá, aby dokázali čeliť pokušeniu povrchnej a tradičnej viery, niekedy úlomkovitej a nedôslednej“, povedal v príhovore v parku Bicentenario v Leóne. Kto pozorne počúval, pochopil. K srdcu treba pridať aj hĺbku skúsenosti, obetu, vernosť a pevnosť postoja. A toto sa nieslo v podtóne počas celej návštevy Svätého Otca v Mexiku. Na násilie, zlobu a nespravodlivosť existuje liek kríža, ktorý nie je prehrou, ale víťazstvom. Tŕňová koruna je zároveň kráľovská, ako to znázorňuje mexická socha Krista Kráľa. Ruky sochy Márie Svetla v Leóne – vystreté k Ježišovi a k hriešnikom – nájdu zjednotenie v kríži. Benedikt XVI. vyslal z Mexika zaujímavé posolstvo pre dnešné časy. Svet má nad čím uvažovať.

MÁRIA RAUČINOVÁ
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0