30. marca 2017
Čítaní: 62
KN 13/2017 | Titulná strana
Boží Syn dal krížu nový zmysel

Ukrižovanie bolo v staroveku najpotupnejším spôsobom popravy; pre ľudí vtedajšej doby to bola zároveň najkrutejšia smrť. Pre kresťanov má však kríž vďaka Ježišovi Kristovi už dvetisíc rokov obrovský duchovný rozmer. No podobne ako rôzne iné symboly a znaky aj kríž menil svoj tvar a význam po ceste dejín. Na snímke je pútnické miesto Krížový vrch v Litve, na ktorom sa nachádzajú desaťtisíce rôznych krížov.                                                                    

ILUSTRAčNá SNíMKA: WWW.ISTOCKPHOTO.COM
Páčilo sa :
0