30. marca 2017
Čítaní: 412
KN 13/2017 | Liturgia
Liturgie týždňa 13/2017
 • 3. APRÍLA: Pondelok po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 alebo Dan 13, 41c-62; responz. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, Ž 23, 1-3. 4. 5. 6; evanj. Jn 8, 1-11.
 • 4. APRÍLA: Utorok po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Nm 21, 4-9; responz. Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe, Ž 102, 2-3. 16-18. 19-21; evanj. Jn 8, 21-30.
  Spomienka sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.
 • 5. APRÍLA: Streda po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dan 3, 14-20. 91-92. 95; responz. Chvála ti a sláva naveky, Ž: Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56; evanj. Jn 8, 31-42.
  Spomienka sv. Vincenta Ferrera, kňaza, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.
 • 6. APRÍLA: Štvrtok po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Gn 17, 3-9; responz. Pán večne pamätá na svoju zmluvu, Ž 105, 4-5. 6-7. 8-9; evanj. Jn 8, 51-59.
  Prvý štvrtok v mesiaci. Dnes nie je dovolená votívna omša.
  Dnes je výročný deň smrti sv. Metoda (885).
 • 7. APRÍLA: Piatok po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Jer 20, 10-13; responz. V úzkosti som ťa vzýval, Pane, a vypočul si ma, Ž 18, 2b-3a. 3b-4. 5-6. 7; evanj. Jn 10, 31-42.
  Spomienka sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.
  Prvý piatok v mesiaci. Dnes nie je dovolená votívna omša.
 • 8. APRÍLA: Sobota po 5. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Ez 37, 21-28; responz. Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo, Ž: Jer 31, 10. 11-12b. 13; evanj. Jn 11, 45-57.
  Nedovoľuje sa Štvrtá eucharistická modlitba. Zakazujú sa všetky iné večerné omše, aj pohrebná.
  Začína sa Veľký týždeň.
 • 9. APRÍLA: Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. Rúcho červené. Na sprievod: evanj. Mt 21, 1-11. Na omšu: 1. čít. Iz 50, 4-7; responz. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?, Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24; 2. čít. Flp 2, 6-11; evanj. Mt 26, 14 – 27, 66 alebo Mt 27, 11-54.
  Dnes sa nedovoľuje Štvrtá eucharistická modlitba.
  Zakazujú sa všetky iné omše, aj pohrebná.
  Dnes je 32. medzinárodný deň mládeže.
   

Podľa Direktória spracovala –RED–
Páčilo sa :
1