30. marca 2017
Čítaní: 3 866
KN 13/2017 | Zo sveta
Pápež prijal zástupcov členských štátov EÚ
V rámci samitu Európskej únie pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv pápež František prijal 24. marca čelných predstaviteľov dvadsiatich siedmich členských krajín Európskej únie a centrálnych európskych inštitúcií.

Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval premiér Robert Fico.

 

Pochopiť prínos minulosti 
František pripomenul význam stretnutia, ktoré nemalo byť iba spomínaním na minulosť, ale najmä prejavom túžby znovuobjaviť „živú pamäť“ minulých udalostí a pochopiť ich prínos pre prítomnosť. Citoval slová Alcida De Gasperiho, že „na počiatku idey Európy stála postava a zodpovednosť ľudskej osoby s jej kvasom evanjeliového bratstva, s jej túžbou po pravde a spravodlivosti, vyformovanou skúsenosťou tisícročí“.

 

Európa znovu nájde nádej
Viacerými citátmi zakladateľských osobností Európy pápež František poukázal na kresťanskú hodnotovú in­špiráciu vzniku zjednotenej Európy a na solidaritu ako jednu zo základných hodnôt, na ktorých stojí budúcnosť Európskeho spoločenstva. „Európa opäť nájde nádej v solidarite, ktorá je tiež najúčinnejším protiliekom na moderné populizmy. Solidarita nie je len dobrým predsavzatím; je charakterizovaná činmi a konkrétnymi skutkami, ktoré nás približujú k blížnemu, nech by sa nachádzal v akých­koľvek podmienkach. Oplatí sa nano­vo začať myslieť európskym spôsobom, aby sa zažehnalo opačné nebezpečenstvo sivej jednotvárnosti alebo víťazstvo partikularizmov.“
Na audiencii sa zúčastnili zástupcovia všetkých vrcholných inštitúcií EÚ, medzi nimi predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Jun­cker. Jednotliví európski lídri na záver pozdravili pápeža stiskom ruky a udalosť zvečnili spoločnou fotografiou v Sixtínskej kaplnke.
 

–VRSK–
Páčilo sa :
11