30. marca 2017
Čítaní: 142
KN 13/2017 | Liturgia
Projekt LAZÁR

Správa o chorobe milovanej osoby nás vždy hlboko zasiahne. Kto je Lazár, ktorého choroba na smrť otriasla Betániou a Srdcom Ježiša? Na stretnutí s deťmi sme písali jeho meno pastelovými farbami.
L je písmeno lásky, preto sme ho napísali červenou. Zvykneme ho písať ako výsledok rovnice o dvoch zamilovaných. Boh, ktorý je láska, nás z lásky stvoril a k nej povolal. Výsledkom spojenia človeka s Bohom je láska, ktorou nás on miloval prvý. Preto je písmeno, ktoré vyjavuje vzťah Boha k človeku, na začiatku nášho názvu evanjeliového projektu.
A je nielen na začiatku abecedy, ale aj v mene prvého z ľudí. Je vyjadrením toho, čím sa niečo začína. Napísali sme ho modrou, ktorá je v ikonografii farbou ľudskej prirodzenosti. I planéta, na ktorej Boh stvoril ľudí, sa vo vesmíre javí ako modrá.
Z je fialové. Je to farba pokánia. Naznačuje našu zmenu k lepšiemu, ktorej sme schopní len vtedy, keď zmiešame farbu Božej lásky s farbou človeka. Len človek otvorený na spoluprácu s ponukou Božej lásky je schopný priniesť ovocie pokánia a svojím životom sa stať znamením ľudskej zrelosti, ktorú naznačuje písmeno Z uprostred názvu projektu Kristovho evanjelia lásky k človeku.
Á je žlté ako slnko, ktorým je pre človeka nový Adam – Kristus. Okolo neho môžeme slobodne a bezpečne roztočiť celý kolotoč hodnôt, na ktorých nám záleží, ak sa necháme prežiariť lúčmi jeho milosti, ktorú si nevieme zaslúžiť, no Boh ňou prežaruje naše rany po hriechu.
R je písmeno radosti. Tá vznikne vtedy, ak farbu našej prirodzenosti zmiešame s farbou Kristovej milosti. Spojením modrej a žltej vzniká na konci projektu zelené písmeno. Jeho farba symbolizuje nádej. Je to nádej na život, ku ktorému nás volá Kristus: „Lazár, poď von!“
Naša choroba, náš ľudský hriech, ktorým sme nakazili svet, nie je na smrť. Je na Božiu slávu; aby sa zjavila jeho láska. Šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!

Aurel Halajčík
Páčilo sa :
1