30. marca 2017
Čítaní: 76
KN 13/2017 | Z domova
Slovensko vie, čo znamená prenasledovanie
Pápežská nadácia ACN otvorila svoju kanceláriu už aj na Slovensku. Vo svete tak má zastúpenie na 24 miestach

Aid to the Church in Need, teda pomoc trpiacej Cirkvi je názov jedinej celosvetovej katolíckej dobročinnej a pastoračnej organizácie, ktorá za štvrťstoročie u nás podporila projekty vo výške 32 miliónov eur. Zameraná je na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím, alebo kde trpí hmotnou núdzou. Každoročne podporuje okolo 6-tisíc projektov vo viac ako 140 krajinách. Nadáciu financujú súkromní darcovia; vlani vyzbierala vyše 120 miliónov eur.

 

Láska nemá strach z pomoci
„Slovensko vie, čo znamená prenasledovanie a vzrastanie z mála. Vie tiež, čo je to vďačnosť a radostné dávanie, ktoré robí človeka celistvou bytosťou. Zakladateľ nadácie páter Werenfried van Straaten povedal: ‚Oni sú skúšaní vo viere, my sme skúšaní v láske,‘“ priblížila riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková. S celosvetovou rodinou dobrodincov sme podľa jej slov pozvaní chrániť veľkodušnou láskou základné hodnoty ľudskosti a kresťanstva. „Pridávame sa k tejto rodine, pretože láska nemá strach z konkrétnej pomoci, v ktorej stretáva človek človeka, a tak stretáva Boha,“ dodala Martina Hatoková.
„Cítime poctu i bázeň z toho, čo sa rodí na Slovensku,“ povedal duchovný asistent ACN International Martin Barta. Nadácia bola podľa neho dlhé roky spojená s našou krajinou. „Teraz tu bude mať vlastných ľudí, ktorí s ňou budú spolupracovať na projektoch konkrétnej pomoci pre Slovensko. Ale chceme tiež, aby sa aj ľudia na Slovensku zapojili do pomoci vo svete,“ dodal.

 

Informovať, modliť sa, konať
Pápežská nadácia ACN prichádza na Slovensko v 70. roku výročia založenia organizácie, v 100. roku výročia fatimských zjavení a ako ovocie mimoriadneho Svätého roku milosr­denstva. Jej patrónom bude svätý Jozef.
Kresťanom v núdzi pomáha nadácia prostredníctvom svojich kancelárií v Austrálii, Belgicku, Brazílii, Čile, na Filipínach, vo Francúzsku, v Holandsku, Írsku, Kanade, Kolumbii, Kórei, Luxembursku, na Malte, v Mexiku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Spojenom kráľov­stve, Spojených štátoch, Španielsku, vo Švajčiarsku a v Taliansku. Založená bola v roku 1947 ako dobročinná katolícka organizácia pomáhajúca vojnovým utečencom.
Ako pápežskú nadáciu ju uznali v roku 2011. Kresťanov podporuje spolu s darcami a projektmi partnerov v duchu motta „informovať – modliť sa – konať“. Aktívne sa angažuje za náboženskú slobodu a za zmierenie medzi vierovy­znaniami.

–TK KBS–
Páčilo sa :
0