27. apríla 2016
Čítaní: 365
KN 17/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 17/2016
  • Don ThLic. Milan Ficík SDB, duchovný rehoľnej spoločnosti v Prešove, sa 8. mája dožíva 70 rokov.
  • P. Mgr. Andrej Valent OCD, duchovný rehoľnej spoločnosti v Košiciach-Lorinčíku, si 13. má­ja pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0