27. apríla 2018
Čítaní: 80
KN 17/2018 | Deťom
NA BOŽEJ LÚKE

 

AHOJ KAMARÁTI!

– Júj, Dobromilka, čosi mám s nohou. Dlho

som čupel s lupou v tráve a teraz sa neviem
vystrieť...
– To by malo o chvíľu prejsť, Svetlúšik, asi
ti len mravčí v nohe.
– Čo, zase mravce? Veď od tých sme minulý
týždeň odkukávali, ako si pomáhať v rodine!
– Nie, Svetlúšik, to sa tak hovorí, keď sa
dlhšie nehýbeš a „pricviknuté“ nervy nemajú
dostatok krvi. Brnenie alebo mravčenie
v končatine. Žiadne mravce, aj keď sa ti
možno zdá, že ti po nohe niečo behá...
– Aha, už mi je to jasné. Po nohe mi nebehá
nič, ale vedľa tvojho košíka s desiatou niečo
skáče.
– Kobylka zelená! Máme spoločnosť, Svetlúšik.
 
SKOKY NA JARNEJ LÚKE
Práve teraz, na jar, sa z vajíčok kobylky zelenej
liahnu nymfy. Vajíčka kladú kobylky svojím
kladielkom na konci bruška do zeme už
na jeseň. Je ich približne 100. Vajíčka prezimujú
a vyliahnuté nymfy sa napchávajú a rastú.
Kým z nymfy vyrastie dospelá kobylka, 6- až
7-krát sa zvlečie. Dokáže skákať do poriadnej
výšky, lebo má dlhé zadné nohy. No aj jej
prvý pár nôh je zaujímavý. Všimni si otvor
pod kolenom – má v ňom ukryté sluchové
ústrojenstvo. Možno si pomyslíš, že Stvoriteľ
je humorista, ale kobylka má naozaj „uši“ na
kolenách☺.
Spomenieš si ešte na iné živočíchy, ktoré ťa
niečím prekvapili, pobavili?
 
NÁJDEŠ MA?
Kobylku nájdeš tam, kde je teplo a dosť slnka.
Cez deň sedáva na rastlinách a kríkoch, v noci
sa vyšplhá do koruny stromu a cvrliká tak, že
trie krídlami navzájom o seba. Ale keďže je
prispôsobená farbe lúky, ľahko ju prehliadneš.
Koľko kobyliek sa skrýva v cvrlikajúcom
orchestri na obrázku?
 
ŽRÚTI
„Byť pažravý ako kobylky,“ možno si počul o podobnom
úsloví. Kobylkám chutí menší hmyz,
ale aj rastliny. Aj v Biblii sa o nich dočítaš...
Egyptská pohroma
Za čias Mojžiša Stvoriteľ využil kobylky, aby
egyptskému faraónovi ukázal svoju moc. Keď
faraón tvrdošijne odmietal prepustiť Izraelitov
z otroctva, rozkázal Boh Mojžišovi: „Vystri ruku
nad egyptskú krajinu ku kobylkám, aby sa dostavili na
egyptskú zem a aby zožrali všetky rastliny v krajine...“
A Mojžiš vystrel svoju palicu nad egyptskú krajinu. Tu
Pán dal duť nad krajinou východnému vetru (...) a keď
nastalo ráno, východný vietor doniesol kobylky. Tak
prišli kobylky na celú egyptskú krajinu a zniesli sa vo
všetkých končinách Egypta v ohromnom množstve (Ex
10, 12 – 14). Ale faraóna to aj tak nepresvedčilo.
Vieš, čo sa stalo potom?
 
KOBYLKY NA OBED
V Novom zákone spoznávame Ježišovho predchodcu
a príbuzného, ktorý žil pustovníckym
životom a krstil ľudí. Nosil odev z ťavej srsti
a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky
a lesný med. A ty už asi tušíš, kto to je: ....
 
Vaše odpovede na zelené otázky
čakáme do konca apríla na adrese
redakcie KN alebo e-mailom na:
detom@katolickenoviny.sk.
Skoky na jarnej lúke
Ďakujeme ti, nebeský Otec, že si všetko
múdro stvoril.
Ďakujeme ti za živočíchy, ktoré sú zaujímavé
i čudné a prekvapujú nás.
Aj za pažravé kobylky, ktoré „počúvajú“
kolenami, ti ďakujeme. Majú v prírode svoje
dôležité miesto. Počas teplých večerov
koncertujú cvrlikaním, niekoľkonásobne
vedia preskočiť svoju výšku.
Nech nám tak skáče srdce od radosti, keď
sa pozeráme na tvoje stvorenie, Pane.
Amen.
 
Páčilo sa :
0