11. mája 2016
Čítaní: 579
KN 19/2016 | Jubileá kňazov
Jubilea kňazov 19/2016
  • Vdp. Mgr. Pavel Kaminský, farár v Krásne nad Hornádom, sa 22. mája dožíva 60 rokov.
  • Vdp. ThDr. Stanislav Stohl, PhD., dekan, farár vo farnosti Most pri Bratislave, si 26. mája pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky.
  • Vdp. JCLic. Pavel Ščerba, farár v Brezovici, sa 26. mája dožíva 50 rokov.
  • P. Mgr. Peter Vagaš SVD, duchovný rehoľnej spoločnosti vo Vidinej, sa 23. mája dožíva 50 rokov.
  • O. Štefan Vasilík CSsR, titulárny arcidekan, duchovný n. o.  v kláštore redemptoristov v Strop­kove, sa 23. mája dožíva 80 ro­kov.
  • Vdp. Mgr. Zdeněk Zoltánfi, správca farnosti Horná Ves, sa 23. mája dožíva 50 rokov.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0