11. januára 2004
Čítaní: 20
KN 2/2004 | Rozhovor
Päťdesiat rokov pomoci pod dobrou hviezdou
„Chudoba nie je osud - chudoba je zapríčinená! V našom svete sú chudobní často vytláčaní na okraj spoločnosti. Koledníci túto skutočnosť odmietajú a už 50 rokov vďaka svojmu nasadeniu robia svet o čosi ľudskejší a spravodlivejší,“ hovorí Eva Klawatschová-Treitlová (na snímke), predsedníčka rakúskej Trojkráľovej akcie (Dreikönigsaktion), ktorá tento rok oslavuje 50 rokov svojej činnosti. Práve ona stála pri zrode Dobrej noviny na Slovensku a je aj naďalej jej najbližším partnerom.

Začalo sa to motorkou

Pred polstoročím jeden misionár, ktorý súrne potreboval motorku, poprosil rakúskych veriacich o pomoc. Deti a mladí z organizácie Katholische Jungschar si kládli otázku, ako na ňu získať peniaze, a prišli na myšlienku obnoviť starý zvyk koledovania. Na Vianoce roku 1954 vyzbierali 42 387 rakúskych šilingov, za ktoré mohli kúpiť nie jednu, ale hneď tri motorky pre misionárov pôsobiacich v krajinách tretieho sveta. Odvtedy sa rok čo rok vydávajú rakúski koledníci prezlečení za troch kráľov ohlasovať radostnú zvesť a budovať tak spravodlivejší svet. Za 50 rokov sa ich počet vyšplhal na 90 000 a koledovaním vyzbierali neuveriteľných 210 miliónov eur.

Globalizácia solidarity

„Počas svojich ciest do krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky som sa stretol s kúskom svojej domoviny, lebo projekty Trojkráľovej akcie tam majú veľmi dobré meno. Vo viac ako 50 krajinách konajú peniaze, často vykoledované s nemalým úsilím, veľa dobrého. To jasne potvrdzuje, o čo pri koledovaní ide - o službu najchudobnejším tohto sveta,” povedal kardinál Christoph Schönborn, podporujúci nadšenie koledníkov. Z vykoledovaných peňazí bolo za 50 rokov podporených 10 000 projektov v krajinách tretieho sveta. Trojkráľová akcia sa nazýva aj „pomocou pod dobrou hviezdou”, lebo umožňuje, aby ľudia, ku ktorým prichádza, vzali veci do vlastných rúk a tvorivo využili možnosti, ktoré im ponúkajú miestne podmienky. Trojkráľová akcia podporuje projekty v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, pastorácie a ľudských práv.

Eva Klawatschová - Treitlová o Trojkráľovej akcii:

> Čo považujete za najväčšie úspechy Trojkráľovej akcie?

Teší ma, že aj po päťdesiatich rokoch máme veľa elánu a energie. Nechýba nám ani vedomie, že angažovať sa v tomto svete má zmysel. Páči sa mi, že Trojkráľová akcia je súčasťou veľkej detskej organizácie Katholische Jungschar a vďaka tomu sa vytvorila široká báza mladých ľudí, ktorí vidia ďalej ako za prah vlastného domu a zaujímajú sa o problémy Juhu i sveta. Trojkráľová akcia tak zostáva stále mladá, čo ju však zároveň núti, aby si neustále kládla veľa otázok, s ktorými prichádzajú mladí ľudia. Za veľmi dôležitú považujem spoluprácu so slovenskou detskou organizáciou eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktorá iniciovala Dobrú novinu na Slovensku. Stretnutia a výmena skúseností so slovenskými partnermi sú pre nás nesmierne obohacujúce.

> Ktoré problémy dneška vidíte ako najnaliehavejšie a ako k ich riešeniu môže prispieť Trojkráľová akcia?

Najväčším problémom je absencia solidarity vnútri našej spoločnosti, ktorá sa stáva čoraz zriedkavejšou aj globálne. Bohatstvo sveta síce neustále narastá, ale je nespravodlivo rozdelené. Chudoba sa vôbec nezmenšuje a nadobúda na dramatickosti. Bez solidarity je ťažké angažovať sa za spravodlivosť.

> Aké vízie má Trojkráľová akcia do ďalšej polstoročnice?

Je ťažké povedať konkrétny cieľ, ale páči sa mi vízia sformulovaná Sociálnym fórom: „Iný svet je možný.” Pre mňa to znamená mať odvahu a silu, dôverovať Bohu, angažovať sa za taký svet, v ktorom budú všetci ľudia viesť život v plnosti. Taký život chce Boh a oplatí sa zaň bojovať. Podarí sa to vtedy, ak zostaneme živou organizáciou, ak budeme naďalej podporovať našich partnerov na Juhu, vytvárať priestor pre mladých ľudí a počúvať ich názory.

MARTINA GROCHÁLOVÁ Snímky: Trojkráľová akcia
Páčilo sa :
0