11. januára 2017
Čítaní: 186
KN 2/2017 | Nové hroby
Nové hroby 2/2017
  • Don Alojz Masný SDB, duchovný rehole saleziánov, zo­mrel 17. decembra 2016 v 88. roku života a v 51. roku kňazskej služby. Zádušnú svätú omšu odslúžili v Kaplnke sv. Dominika Savia v Bratislave-Petržalke, následne zosnulého pochovali v saleziánskej hrobke na ružinov­skom cintoríne.
  • Vdp. Viktor Olos, kňaz Spiš­skej diecézy, zomrel 31. decem­bra 2016 v 90. roku života a v 47. roku kňazskej služby. Pohrebnú svätú omšu odslúžili 4. janu­ára 2017 vo farskom kostole vo Valaskej Dubovej.
  • Vdp. Ladislav Porubčin, honorárny dekan Žilinskej diecézy, zomrel 1. januára 2017 v 68. roku života a v 44. roku kňazskej služby. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi celebroval žilinský biskup Tomáš Galis 5. januára vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Domaniži. Telesné pozostatky uložili na cintoríne v Malých Ledniciach.
     

 

Páčilo sa :
0