11. januára 2018
Čítaní: 59
KN 2/2018 | Vatikán
Pred jasličkami zisťujeme, že sme milovaní
PETROV NÁSTUPCA SLÁVIL SVÄTÚ OMŠU NA SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY 1. JANUÁRA VO VATIKÁNSKEJ BAZILIKE. PRÍTOMNÝ BOL DIPLOMATICKÝ ZBOR A PRIBLIŽNE 10-TISÍC ĽUDÍ

 V prvej homílii tohto roku pápež František zameral pozornosť na postavu Božej Matky, ako sa ukazuje v Lukášovom evanjeliu z tohto dňa. Hovorí sa tam o nej iba jedna veta: „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19). Bohorodička mlčí a práve tak sa zjednocuje so svojím Synom, vteleným Slovom, ktoré sa stalo nemluvňaťom. „To ticho nám hovorí, že aj my, ak sa chceme opatrovať, potrebujeme ticho. Potrebujeme zostať v tichu hľadiac na jasličky. Pretože pred jasličkami nanovo objavujeme, že sme milovaní, vychutnávame skutočnú hodnotu života. A pri hľadení v tichu nechávame Ježiša hovoriť k nášmu srdcu: aby jeho malosť rozložila našu pýchu, aby jeho chudoba vyrušila našu pompéznosť, aby jeho neha pohla naším necitlivým srdcom. Vydeliť si každý deň chvíľu na ticho s Bohom znamená opatrovať si našu dušu, uchrániť si našu slobodu od rozhlodávajúcich banalít konzumu a od omámenia reklamou, od

nafukovania prázdnych slov a od strhujúcich vĺn klebiet a senzácie.“ Radosti i bolesti, nad tým všetkým Mária premýšľala. Znamená to, že ich preberala s Bohom, teda nič si nenechala pre seba, neuzatvárala sa. Podľa slov Svätého Otca
medzi tajomstvá Božej Matky patrí zachovávanie v tichosti a prinášanie Bohu: „Hľa, dnes máme pred sebou východiskový bod: Božiu Matku. Pretože Mária je takou, akých nás chce Boh, akou chce mať svoju Cirkev: Matka jemná, pokorná, chudobná na veci a bohatá na lásku, slobodná od hriechu, zjednotená s Ježišom; tá, ktorá zachováva Boha v srdci a blížneho v živote. Aby sme sa znova naštartovali, pozerajme na Matku. V jej srdci bije srdce Cirkvi.“ Podľa pápeža Františka Máriina oddanosť nie je náboženskou zdvorilosťou, ale je nevyhnutnosťou kresťanského života. „Aby sa viera nezúžila len na ideu alebo na náuku, potrebujeme všetci srdce matky, ktoré vie zachovávať nežnosť Boha a načúvať ľudskému tepu. Matka, autorský podpis Boha na ľudstve, nech ochraňuje tento rok a prinesie pokoj svojho Syna do sŕdc, do našich sŕdc, a do sveta.“
–VRSK–, SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0