11. januára 2018
Čítaní: 86
KN 2/2018 | Vatikán
Rímsky biskup poďakoval Bohu za uplynulý rok
NA KONCI KALENDÁRNEHO ROKA 31. DECEMBRA 2017, TAK AKO KAŽDÝ ROK, SVÄTÝ OTEC VIEDOL MODLITBU PRVÝCH VEŠPIER ZO SLÁVNOSTI BOHORODIČKY VO SVÄTOPETERSKEJ BAZILIKE

 Pápež František spojil vešpery aj s ďakovnou pobožnosťou pred vyloženou Oltárnou sviatosťou a so spevom Te Deum. Pápež vzdával vďaky Bohu za uplynulý rok „uvedomujúc si, že všetko je jeho darom“. Ako uviedol, prežívame obdobie plnosti času, no nie kvôli poslednému dňu roka, „ale preto, že viera nás vedie kontemplovať a vnímať, že Ježiš Kristus – Slovo, ktoré sa telom stalo – dal naplnenie času sveta a ľudským dejinám“. Svätý Otec zdôraznil, že sme my ako ľudia rok 2017 premárnili rozličnými spôsobmi a poškodili konaním, ktoré prinieslo smrť, klamstvá a nespravodlivosť. „Vojny sú rukolapným znakom tejto opakujúcej sa a absurdnej pýchy. Sú ním však aj všetky malé i veľké útoky na život, na pravdu, na bratské spoločenstvo, ktoré sú príčinou rôznorodých foriem ľudského a spoločenského úpadku i úpadku životného prostredia. Za všetko toto chceme a musíme prijať našu zodpovednosť pred Bohom, pred bratmi a pred stvorenstvom.“ Napriek tomu všetkému podľa slov Svätého Otca má na konci roka prevahu Ježišova milosť. Preto v srdci prevažuje vďačnosť. Pápež vo svojom príhovore ďakoval aj predstaviteľom mesta Rím, ktorí boli prítomní v bazilike, za konkrétne skutky, ktorými prispievajú k blahu Ríma: „Rovnako pociťujem v sebe veľký obdiv  voči rodičom, učiteľom a všetkým vychovávateľom, ktorí sa práve týmto štýlom snažia deti a mládež vychovávať k občianskemu cíteniu, k etike a zodpovednosti, keď ich vedú k cíteniu spolupatričnosti, k starostlivosti a záujmu o realitu, ktorá je okolo nich. Tieto osoby, i keď nie sú predmetom záujmu médií, predstavujú väčšinu ľudí žijúcich v Ríme. Nemálo z nich sa pritom nachádza v podmienkach ekonomickej núdze; a predsa nad sebou neplačú ani neprechovávajú nevrlosť či nenávisť, ale každodenne sa usilujú svojím dielom prispieť k tomu, aby sa veci trochu zlepšili.“

 
–VRSK–
SNÍMKA: PROFIMEDIA.SK
Páčilo sa :
0