18. mája 2016
Čítaní: 483
KN 20/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 20/2016
  • Vdp. Mgr. Ladislav Herman, titulárny kanonik, sa 30. mája dožíva 65 rokov.
  • J. E. Mons. ThLic. Dominik Hrušovský, emeritný biskup n. o. v Nitre, sa 1. júna dožíva 90 rokov.
  • P. Andrzej Grzegorz Kuchar­ski OSPPE, duchovný rehoľnej spoločnosti vo Vranove nad Topľou, si 3. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.
  • Mons. František Očenáš, duchovný n. o. v Banskej Bystrici-Belvederi, si 30. mája pripomína 70. výročie kňazskej vysviacky.
  • Vdp. doc. ThDr. JCDr. Antal Szlávik, PhD., farár v Mostovej, sa 31. mája dožíva 60 rokov.
  • Vdp. Sándor Tóth, správca farnosti v Tomášikove, sa 3. júna dožíva 60 rokov.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0