26. mája 2016
Čítaní: 885
KN 21/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 21/2016
 • P. Szczepan Bysiek SJ, rektor kostola v Turčianskych Tepli­ciach s duchovnou správou v Dolnej Štubni, si 6. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.
 • Vdp. Mgr. Pavol Čurko, farár v Semerove, sa 6. júna dožíva 60 rokov.
 • Vdp. Mgr. Ladislav Deset, farár v Dolných Plachtinciach, sa 6. jú­na dožíva 65 rokov.
 • O. MUDr. Ján Gurský, výpomocný duchovný v Bardejove, sa 6. júna dožíva 80 rokov.
 • Vdp. Mgr. Jozef Hlinka, farár v Papradne, sa 3. júna dožíva 50 rokov.
 • O. ThDr. Ing. Vasil Kindja, PhD.,  správca farnosti v Porúbke, sa 6. júna dožíva 50 rokov.
 • Vdp. Pavol Uličný SVD, duchovný n. o. vo Vysokých Tatrách, sa 7. júna dožíva 85 rokov.


 

5. júna si pripomínajú 50. vý­ročie kňazskej vysviac­ky:

 • vdp. Mgr. Ján Švec-Bilý, výpo­moc­­ný duchovný v Hankov­ciach,
 • vdp. ThDr. Pavol Čech, farár v Hažlíne,
 • P. ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD., rehoľný kňaz v Bratislave,
 • Mons. PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD., duchovný n. o. v Kru­šet­­nici,
 • vdp. Július Kupča, duchovný n. o. v Cíferi,
 • vdp. Ján Mazúr, duchovný n. o. v Jasenovciach,
 • vdp. Mgr. Jozef Nagy, výpomoc­ný duchovný v Kozárovciach,
 • vdp. Andrej Štroncer, výpomocný duchovný v Lipanoch.

 

8. júna si pripomínajú 25. vý­ročie kňazskej vysviacky:

 • don PhLic. Ing. Jozef Luscoň SDB, rehoľný kňaz vo farnosti Bratislava-Márie Pomocnice kres­ťa­nov,
 • don ThLic. Pavol Michalka SDB, rehoľný kňaz.

 

10. júna si pripomínajú 10. vý­ročie kňazskej vysviacky:

 • P. Mgr. Filip Pavol Ďubek OP, duchovný rehoľnej spoločnosti v Košiciach,
 • P. ThLic. Irenej Maroš Fintor OP, duchovný rehoľnej spoločnosti v Košiciach.

 

11. júna si pripomínajú 10. vý­ročie kňazskej vysviacky:

 • o. Mgr. Ivan Barna, správca farnosti vo Svetliciach,
 • o. Mgr. Martin Belas, správca farnosti v Ďurďoši,
 • o. Mgr. Michal Jančišin, správ­ca farnosti v Kapišovej,
 • o. Mgr. Radovan Kuzmiak, farár v Hrabskom a protopresbyter,
 • o. Mgr. Peter Olšavský, správca farnosti v Rudlove.
   
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0