23. mája 2018
Čítaní: 212
KN 21/2018 | Jubileá kňazov
Listáreň - blahoželáme

 P. Stanislaw Pyzik SVDkaplán farnosti Terchová, si 17. mája pripomenul 10. výročie kňazskej vysviacky.

 P. Paweł Stefan Wojnowski OCDrektor Kostola Povýšenia Svätého kríža – Kalvária v Banskej Bystrici, si 17. mája pripomenul 10. výročie kňazskej vysviacky.

 P. Juraj Benca SDBkaplán v Banskej Bystrici–Sásovej, si 22. mája pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky.

Vdp. ThDr. Oscar Murillo Beorlegui, kňaz v Bratislave, si 24. mája pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

P. doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD., rehoľný kňaz v Bratislave, sa 27. mája dožíva 70 rokov.

 

Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, sa 28. mája dožíva 65 rokov.

 

O. Ján Karas, výpomocný duchovný farnosti Humenné, sa 18. mája dožil 70 rokov.

 

 

JUBILANTOM ŽELÁME HOJNOSŤ BOŽIEHO POŽEHNANIA.

 

Páčilo sa :
0