23. mája 2018
Čítaní: 29
KN 21/2018 | Vatikán
REGINA CAELI
Sme povolaní ku svätosti

Svätý Otec František sa 20. mája, na sviatok Zoslania Ducha Svätého, stretol s veriacimi pri poludňajšej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná. V príhovore sa zameral na udalosť vyliatia Ducha Svätého na apoštolov. „Dnešnou slávnosťou si pripomíname a znovu zažívame vyliatie Ducha Svätého na apoštolov a ostatných učeníkov, ktorí boli vo večeradle v modlitbe zjednotení s Pannou Máriou. V ten deň sa začali písať dejiny kresťanskej svätosti, pretože Duch Svätý je prameňom svätosti, ktorá nie je privilégiom iba niektorých, ale povolaním všetkých. Skrze sviatosť krstu sme totiž všetci povolaní k účasti na samotnom božskom živote Krista a skrze sviatosť birmovania k tomu, aby sme sa stali svedkami evanjelia vo svete.

Odo dňa Zoslania Ducha Svätého, a až po koniec časov, je táto svätosť, ktorej plnosťou je sám Kristus, darovaná všetkým tým, čo sú otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a snažia sa mu poddať. Je to sám Duch Svätý, ktorý umožňuje zažívať plnosť radosti. Keď do nás vstúpi Duch Svätý, víťazí nad vnútornou vyprahnutosťou, otvára srdcia nádeji, podnecuje a pomáha nám vnútorne dozrievať vo vzťahu k Bohu a k blížnemu. Ako hovorí sv. Pavol: ,Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť′ (Gal 5, 22 - 23). Toto všetko v nás činí Duch Svätý. Práve preto dnes oslavujeme toto bohatstvo, ktoré nám dáva Otec.

Prosme Pannu Máriu o to, aby i dnes Cirkev nanovo zažila Turíce a aby dostala obnovenú mladosť, aby nám mohla dávať radosť žiť a umožňovala svedčiť o evanjeliu a aby ,v nás vyvolala silnú túžbu stať sa svätými na ešte väčšiu slávu Božiu′ (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 177).


-VNSK-
Páčilo sa :
0