23. mája 2018
Čítaní: 69
KN 21/2018 | Editoriál
Z domova

Otázky a odpovede, a znovu otázky a ďalšie odpovede. Život plynie medzi týmito mantinelmi nášho poznania, a tým sa posúvame ďalej. Aj mudrci z ruskej legendy stoja pred cárovou otázkou „Aký je Boh?“ preto, lebo na svojej ceste došiel do tohto bodu a ďalej sa pohne len s odpoveďou. Kto a ako mu napokon odpovedal sa dozviete v tomto čísle Katolíckych novín na strane 8 – 9 v záverečnej časti cyklu o základoch kresťanstva venovanej Najsvätejšej Trojici. Alebo sú otázky, na ktoré poznáme odpovede už dávno a napokon sa ukáže, že nepoznáme. Napríklad: Je na Slovensku Jeruzalem? Samozrejme, že nie; ale divili by ste sa, existuje totiž iná odpoveď, vlastne, môžete sa diviť na strane 11. A sú otázky, ktoré pred nami stoja prvý raz, to sa vám asi stane na strane 19: Počuli ste už o ploggingu? Dobré noviny majú svojimi otázkami mieriť k vážnym témam, akou je určite ľudský život (strana 4) a v odpovediach vyjadrovať problémy i radosti, ako napríklad v reportáži o františkánoch v Hlohovci (strana 16 – 17). Otázka i odpoveď majú zmysel, ak mi zasvietia na ďalšej ceste a nadobudnutým poznaním dokážem lepšie vzdorovať toľkým dnešným nezmyslom... Potešilo ma preto, že v prvých storočiach sa krst nazýval osvietením (strana 7): áno, je predsa odpoveďou lásky zmŕtvychvstalého Pána na naše podstatné otázky. Život len so samými otázkami je príliš hlúpy, s množstvom odpovedí zasa nudný – v strede medzi tým je múdra pokora. S ňou, aspoň sa mi občas zdá, sa viac netrápim tým, že sa neviem vždy správne pýtať a neviem odpovedať na veľa otázok, skôr sa teším zo svetla, ktoré mi s tým celým pomáha, a tak ma posúva ďalej.

Radoslav Matejov
Páčilo sa :
0
23. mája 2018
Čítaní: 3
KN 21/2018 | Z domova
Z domova

Otázky a odpovede, a znovu otázky a ďalšie odpovede. Život plynie medzi týmito mantinelmi nášho poznania, a tým sa posúvame ďalej. Aj mudrci z ruskej legendy stoja pred cárovou otázkou „Aký je Boh?“ preto, lebo na svojej ceste došiel do tohto bodu a ďalej sa pohne len s odpoveďou. Kto a ako mu napokon odpovedal sa dozviete v tomto čísle Katolíckych novín na strane 8 – 9 v záverečnej časti cyklu o základoch kresťanstva venovanej Najsvätejšej Trojici. Alebo sú otázky, na ktoré poznáme odpovede už dávno a napokon sa ukáže, že nepoznáme. Napríklad: Je na Slovensku Jeruzalem? Samozrejme, že nie; ale divili by ste sa, existuje totiž iná odpoveď, vlastne, môžete sa diviť na strane 11. A sú otázky, ktoré pred nami stoja prvý raz, to sa vám asi stane na strane 19: Počuli ste už o ploggingu? Dobré noviny majú svojimi otázkami mieriť k vážnym témam, akou je určite ľudský život (strana 4) a v odpovediach vyjadrovať problémy i radosti, ako napríklad v reportáži o františkánoch v Hlohovci (strana 16 – 17). Otázka i odpoveď majú zmysel, ak mi zasvietia na ďalšej ceste a nadobudnutým poznaním dokážem lepšie vzdorovať toľkým dnešným nezmyslom... Potešilo ma preto, že v prvých storočiach sa krst nazýval osvietením (strana 7): áno, je predsa odpoveďou lásky zmŕtvychvstalého Pána na naše podstatné otázky. Život len so samými otázkami je príliš hlúpy, s množstvom odpovedí zasa nudný – v strede medzi tým je múdra pokora. S ňou, aspoň sa mi občas zdá, sa viac netrápim tým, že sa neviem vždy správne pýtať a neviem odpovedať na veľa otázok, skôr sa teším zo svetla, ktoré mi s tým celým pomáha, a tak ma posúva ďalej.

 

RADOSLAV MATEJOV
Páčilo sa :
0