2. júna 2016
Čítaní: 4 048
KN 22/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 22/2016

13. júna si pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky:

 •  P. ThLic. Ing. Miroslav Szuda CSsR, správca farnosti v Bratislave-Kramároch.

 

15. júna si pripomínajú 25. výročie kňazskej vysviacky:

 • vdp. PhLic. Ladislav Cichý, dekan a farár v Sabinove,
 • vdp. Mgr. Peter Čigáš, farár vo Fričovciach,
 • vdp. Mgr. Peter Čiernik, farár v Blesovciach,
 • vdp. Mgr. Pavol Čurka, farár v Semerove,
 • vdp. Mgr. Stanislav Ďurgel, vikár pre ekonomické veci Žilinskej diecézy,
 • vdp. Mgr. Andrej Ferko, na misiách v Rusku,
 • vdp. Mgr. Ján Fordinál, farár v Šintave,
 • vdp. Mgr. Ján Hrabovský, výpomocný duchovný v Trenčianskej Teplej,
 • vdp. Mgr. Marián Jurko, kaplán v Lučenci-meste,
 • vdp. Mgr. Eugen Jurkovič, farár vo Vyšnom Klátove,
 • vdp. Mgr. František Koščák, správca farnosti v Lovinobani,
 • vdp. Mgr. František Kováčik, farár vo Veľkých Bieliciach,
 • P. Mgr. Ján Kušnír SVD, výpomocný duchovný v Nitre-Kal­várii,
 • vdp. pplk. PaedDr. ThLic. Stanislav Lipka, vojenský kaplán v Trenčíne,
 • vdp. Mgr. Jozef Mager, farár v Giraltovciach,
 • vdp. Mgr. Jozef Maňko, farár v Poľove,
 • P. ThLic. Jozef Matis SVD, rehoľný kňaz v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave,
 • vdp. ICLic. Pavel Michalovič, farár v Nitrianskom Pravne,
 • vdp. Mgr. Viliam Michalovič, farár v Nitre-Janíkovciach,
 • vdp. Mgr. Martin Poživenec, farár v Divine,
 • vdp. Mgr. Tibor Seman, kaplán v Moldave nad Bodvou,
 • vdp. Mgr. Zdenko Sitka, farár v Bratislave-Rači,
 • vdp. npor. Mgr. František Smelý, policajný kaplán v Banskej Bystrici,
 • vdp. Mgr. Miroslav Sobčák, farár v Lúkach,
 • vdp. Mgr. Jozef Sobčák, farár v Chrasti nad Hornádom,
 • vdp. Mgr. Vladimír Štang, farár v Santovke,
 • P. ThLic. Ján Štefanec SVD,  správca UPC v Bratislave,
 • Mons. ThLic. Ľubomír Štefaňák, biskupský vikár pre majet­kové záležitosti Špišskej diecézy,
 • vdp. ThLic. František Reguly, farár v Tvrdošíne,
 • vdp. ThLic. Michal Tkáč, dekan a farár v Košiciach-Šaci,
 • vdp. Mgr. Emil Václav, správca farnosti v Čajkove,
 • vdp. ICDr. István Vadkerti, PhD., súdny vikár a farár v Krásno­horskom Podhradí,
 • vdp. ICLic. Jozef Vaňo, pas­torácia v zahraničí,
 • vdp. ICLic. Jozef Varhaník, farár v Trenčíne-Juhu.

 

17. júna si pripomínajú 10. výročie kňazskej vysviacky:

 • P. Mgr. Ján Andrejov CSsR, rehoľný kňaz v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave,
 • vdp. ICLic. Miroslav Baloga, kap­lán v Spišskej diecéze a sudca cirkevného súdu,
 • vdp. Mgr. Ján Behula, farár v Báhoni,
 • vdp. Mgr. František Benko, kaplán v Markušovciach,
 • vdp. PaedDr. Edvin Berger, kaplán v Prešove-Sekčove,
 • vdp. Mgr. Marek Boča, kaplán v Lendaku,
 • vdp. Mgr. Peter Bucheň, správca farnosti v Čifároch,
 • vdp. PhDr. Mgr. Marián Děd, PhD., správca farnosti v Leviciach--Rybníkoch,
 • vdp. ICLic. Marek Ďurás, obhajca zväzku Diecézneho cirkevného súdu a správca farnosti v Kolí­ňanoch,
 • vdp. Mgr. Matúš Fuchs, kaplán v Humennom,
 • vdp. Mgr. Pavol Gera, školský dekan v Žiline-meste,
 • vdp. Mgr. Róbert Gurčík, kap­lán v Okoličnom,
 • don Mgr. Stanislav Haburčák SDB, duchovný rehoľnej spoločnosti v Košiciach-Troch Hôrkach,
 • vdp. Mgr. Miloš Hlucháň, kap­lán vo Vrútkach,
 • vdp. Mgr. Michal Holík, kaplán v Spišskej Belej,
 • vdp. Mgr. Štefan Hrbček, správ­ca farnosti v Lomničke,
 • vdp. Mgr. Jozef Hurák, pôso­biaci v Rakúsku,
 • vdp. Mgr. Štefan Hýrošš, správca farnosti v Kláštore pod Znievom,
 • don Mgr. Peter Jacko SDB, rehoľný kňaz vo farnosti Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave,
 • vdp. Mgr. Gábor Jankó, farár v Holiciach,
 • vdp. Mgr. Lukáš Jókay, správca farnosti v Olovároch,
 • vdp. Mgr. Jozef Juraško, kaplán v Bardejove,
 • vdp. Mgr. Pavol Jurčaga, výpomocný duchovný v Selciach, nábo­ženský redaktor Rádia Lumen,
 • vdp. ICDr. Peter Jurčaga, pra­covník Spišského biskupstva,
 • vdp. Mgr. Milan Kačaljak, kap­lán v Topoľčanoch,
 • vdp. Mgr. Štefan Kaňuk, duchovný správca na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove,
 • vdp. Mgr. Andrej Karcagi, správca farnosti v Hontianskych Trs­ťanoch,
 • vdp. Mgr. Ladislav Kováč, správ­ca farnosti v Nevidzanoch,
 • vdp. ThLic. Mgr. Ing. Maroš Lovič, správca farnosti v Križovanoch nad Dudváhom,
 • P. ThDr. Martin Macko CSsR, kaplán v Bratislave-Kramároch,
 • vdp. Mgr. Peter Mariak, výpo­mocný duchovný v Rakovej,
 • vdp. Mgr. Branislav Markovič, kaplán v Prievidzi-Zapotôčkach,
 • vdp. Mgr. Peter Mihálik, správca farnosti v Lužiankach,
 • vdp. Mgr. František Mikuláš, kaplán v Konskej,
 • don Mgr. Ondrej Miliczki SDB, rehoľný kňaz v Bratislave-Petržalke,
 • vdp. Mgr. Róbert Mores, vý­pomocný duchovný v Nižnej,
 • vdp. Mgr. Jozef Mrúz, Arcidiecézne centrum pre mládež v Pre­šove,
 • vdp. Mgr. Gustáv Nagy, kaplán v Moldave nad Bodvou,
 • vdp. Mgr. Jozef Olah, kaplán v Humennom,
 • vdp. JCLic. Marek Ondrej, na štú­diách v Ríme,
 • vdp. ThLic. Štefan Oslovič, PhD., kaplán v Prešove-Solivare,
 • vdp. Mgr. Ján Piatak, duchovný na misiách,
 • vdp. Mgr. Adam Rataj, kaplán v Klčove,
 • P. Mgr. Tomáš Regeš CSsR, duchovný rehoľnej spoločnosti v Gaboltove,
 • P. Mgr. Róbert Režný CSsR, rektor kostola v Podolínci,
 • vdp. Mgr. Ján Rimbala, du­chov­ný v Olomouckej arcidiecéze,
 • vdp. PaedDr. Peter Sabol, kap­lán v Krásnej nad Hornádom,
 • vdp. Mgr. Peter Sakmár, du­chovný na misiách,
 • vdp. Mgr. Ján Stanko, kaplán v Ruskove,
 • don Mgr. Ľuboš Stebnický SDB, kaplán v Partizánskom-Šípku,
 • vdp. Mgr. Daniel Šedík, kaplán a notár v Lietave,
 • vdp. ThLic. Ladislav Šranko, farár v Báči,
 • vdp. Mgr. Pavol Tondra, duchov­ný na misiách,
 • vdp. Mgr. Peter Valaský, správca farnosti v Soblahove,
 • vdp. Mgr. Ján Vician, správca farnosti v Trenčíne-Opatovej,
 • vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský, kaplán v Hruštíne.

 

18. júna si pripomínajú 10. výročie kňazskej vysviacky:

 • don Mgr. Ladislav Babača SDB, výpomocný duchovný v Námes­tove,
 • don Mgr. František Čunderlík SDB, rehoľný kňaz v Šaštíne-Strážach,
 • don Mgr. Róbert Flamík SDB, kaplán v Partizánskom-Šípku,
 • don Mgr. Marek Gális SDB, rehoľný kňaz v Bratislave-Trnávke,
 • don Mgr. Pavol Pillár SDB, kap­lán v Banskej Bystrici-Sásovej.
   

 

Páčilo sa :
0