30. mája 2018
Čítaní: 211
KN 22/2018 | Misie
Františkánky prevzali misijnú štafetu na juhu Albánska
Sestry z Kongregácie dcér sv. Františka Assiského pôsobia v Albánsku už šesť rokov. Po piatich rokoch služby na Biskupskom úrade vo Vlorë dostali pozvanie do farnosti v meste Fier na juhu krajiny, kde ich čaká nový spôsob služby.

Farnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Fieri je veľmi veľká a možno ju prirovnať k dekanátu na Slovensku. Hŕstka veriacich je v nej roztrúsená po celom území. Po desaťročnom pôsobení slovenských minoritov prevzal farnosť poľský františkán Leonard Deja OFM, ktorý v krajine pôsobí už dvadsať rokov, a na slávnosť Nepoškvrneného počatia 8. decembra 2017 sa k nemu pripojila trojčlenná komunita slovenských sestier – sestra Julita, sestra Noemi a sestra Iveta.

Pastorácia v moslimskom prostredí

Dôvody na pozastavenie misie slovenských minoritov boli viaceré. „Medzi hlavné patrí skutočnosť, že juh Albánska je de facto islamský a po našej desaťročnej skúsenosti môžeme povedať, že napriek oficiálnej politike sa ním čoraz viac stáva. Narazili sme na túto skutočnosť asi málo pripravení: hoci naši misionári absolvovali odbornú prípravu na prácu na misiách a jeden z nich mal už dlhoročnú skúsenosť na misiách v Rusku, každodennosť v moslimskom prostredí znamená pre našinca výzvu, ktorú je ťažko na tomto mieste stručne opísať,“ vysvetľuje zložitosť situácie provinciálny kustód rehole minoritov na Slovensku Tomáš Lesňák OFMConv. Slovenskí minoriti však s podporou slovenských veriacich vykonali vo Fieri kus dobrej práce, vo farnosti Jaru dokonca postavili nový kostol, zasvätený Panne Márii, Kráľovnej anjelov.

„Sme radi, že sa do Fieru presťahovala komunita sestier františkánok, ktoré tak pokračujú v pôsobení nasledovníkov sv. Františka z Assisi na tomto mieste,“ hovorí páter Tomáš Lesňák a dodáva, že ak Pán Boh dá a budú schopní vytvoriť spoločenstvo viacerých misionárov pripravených na prácu medzi ľuďmi so špecifickou moslimskou mentalitou, minoriti sú ochotní vrátiť sa na toto miesto, ktoré im prirástlo k srdcu.

Budujú spoločenstvo

Slovenské františkánky majú vo farnosti viaceré úlohy. „Staráme sa o kostol – pracujeme v sakristii, robíme výzdobu, sestra Noemi hrá na organe. Po svätej omši vo Fieri aj v Jaru sa stretávame s ľuďmi a spoločne sa rozprávame i spoznávame,“ opisuje skúsenosti prvého polroka na novom mieste sestra Julita. „Raz do týždňa prichádzame do Jaru, kde spolu s pátrom Leonardom robíme katechézy. Chodievame aj do Levan, kde žijú katolícke rodiny. Pripravujeme deti na krst, prvé sväté prijímanie i na birmovku,“ dodáva v mene ostatných sestier Julita.

Keďže tento rok má Albánsko za sebou veľké záplavy, sestry spolu pátrom Leonardom a niekoľkými veriacimi prideľovali tiež humanitárnu pomoc.

Pastoračná i misijná práca je dnes pre slovenské františkánky omnoho jednoduchšia, pretože ovládajú albánčinu a za šesť rokov sa im podarilo priblížiť i k miestnej kultúre. „Vo farnosti, kam sme prišli, sú veriaci z rôznych oblastí severného Albánska. Napriek tejto rozdielnosti sa snažíme  medzi ľuďmi vytvárať jedno spoločenstvo a hľadáme rozličné spôsoby, ako ich navzájom priblížiť,“ vysvetľuje rehoľníčka. „Veľmi milo ma prekvapilo, ako nás ľudia vo farnosti prijali, a stále viac sa presviedčame o tom, že iba láska, vzájomné zdieľanie a vytváranie spoločenstva nám môžu pomôcť šíriť pravé hodnoty evanjelia.“

V krajine orlov, ako sa Albánsko neraz nazýva, pôsobí v súčasnosti okrem františkánok ďalších sedem slovenských misionárov – saleziánka Magda Cerovská, salezián Pavol Minarčic, kňaz Marián Gurský, misionárka lásky sestra Rosita, satmárky Fabiána, Vincenta a Benjamína. „Raz do roka organizujeme spoločné stretnutie, myslím si, že každý z nás sa naň veľmi teší. Väčšina z nás pôsobí na severe Albánska, preto sa aj miesto stretnutia snažíme striedať,“ uzatvára sestra Julita.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKO POMôcť

Misiu slovenských františkánok v Albánsku môžete okrem modlitby za sestry, ale aj za všetkých, ku ktorým sú poslané, podporiť finančným príspevkom na číslo účtu: IBAN SK39 3100 0000 0040 1009 5101. Do poznámky treba uviesť: dar pre Albánsko. Adresa majiteľa účtu: Generalát Kongregácie dcér sv. Františka Assiského, Syslia 10, 821 05 Bratislava

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z bunkra do kostola

V dedinke Jaru postavili slovenskí minoriti Kostol Panny Márie, Kráľovnej anjelov, na ktorého stavbe sa podieľali slovenskí architekti a umelci, darcovia, ale aj moslimský rezbár, ktorý vytvoril kríž. Kostol slávnostne konsekrovali 8. novembra 2014. Dovtedy slávili veriaci bohoslužby v betónovom bunkri.

 

AUTOR: MARTINA GROCHÁLOVÁ
SNÍMKY: MICHAELA POBUDOVÁ
Páčilo sa :
0