29. mája 2018
Čítaní: 59
KN 22/2018 | Vatikán
Z posolstva
Obnoviť kňazský život

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho si v Katolíckej cirkvi pripomíname Deň posväcovania kňazov. Zaviedol ho v Cirkvi sv. Ján Pavol II. a je venovaný intenzívnej modlitbe za kňazov. Kongregácia pre klerikov na tento deň vydala osobitné posolstvo, v ktorom uvažuje nad evanjeliovou scénou premenenia Pána na vrchu a ponúka tri malé kroky, ktoré môžu pomôcť obnoviť kňazský život.

Vystúpiť hore

„Musíme vystúpiť hore, pretože ak zostaneme stále zameraní len na veci, ktoré treba urobiť, riskujeme, že sa staneme väzňami prítomnosti, vtiahnutými do každodenných povinností a príliš sústredenými na seba, čo rozmnoží našu únavu a frustráciu, ktoré sa nám môžu stať osudnými.“

Nechať sa premeniť

„Musíme sa nechať premeniť: pretože kňazský život nie je program, v ktorom je všetko byrokraticky určené už vopred a treba to len uskutočniť podľa vopred stanovenej schémy; naopak, je to živá skúsenosť každodenného vzťahu s Pánom, ktorá nás robí pre Boží ľud znakom jeho lásky. Preto ,nemôžeme prežívať svoju službu s radosťou, ak neprežívame okamihy osobnej modlitby zoči-voči Pánovi, nehovoríme s ním, nevedieme rozhovor′ (Pápež František, Stretnutie s farármi Ríma, 15. februára 2018).“

Byť svetlom pre svet

„Musíme byť svetlom pre svet, pretože skúsenosť stretnutia s Pánom nás posiela na cestu služby bratom, jeho Slovo odmieta ostať uzavreté v súkromí osobnej zbožnosti a v hraniciach chrámu, a predovšetkým, kňazský život je misijným povolaním, ktoré si vyžaduje odvahu a nadšenie vychádzať zo seba samých a ohlasovať celému svetu, čo sme počuli, videli a čoho sme sa dotýkali v našej osobnej skúsenosti.“

 

ZDROJ: KBS.SK
Páčilo sa :
0