8. júna 2016
Čítaní: 852
KN 23/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 23/2016

22. júna si pripomínaJÚ 25. výročie kňazskej vysviacky:

 • vdp. PhDr. Adam Baran OFM­Conv, rektor Kostola Ducha Svä­tého v Levoči,
 • vdp. Mgr. Stanislaw Rok OFM­Conv, výpomocný duchovný v Le­voči,
 • vdp. ThLic. Marek Tokarczyk, farár v Beladiciach.

 

 

24. júna si pripomínaJÚ 10. vý­ročie kňazskej vysviacky:

 • P. Mgr. Róbert Gočala SJ, duchovný rehoľnej spoločnosti v Pre­­šove,
 • P. Mgr. Jozef Šofranko SJ, rehoľný kňaz v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

 

 

25. júna si pripomínajú 55. vý­ročie kňazskej vysviacky:

 • vdp. Jozef Gazda, duchovný n. o. v Hutách,
 • vdp. Mgr. Ján Jakúbek, výpo­mocný duchovný v Báhoni,
 • vdp. Mgr. Jozef Jurga, duchov­ný n. o.,
 • Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup v Košiciach.

 

 

25. júna si pripomínajú 10. vý­ročie kňazskej vysviacky:

 • o. Mgr. Ján Bočkaj, správca far­nosti v Medzilaborciach-Vydrani,
 • o. Mgr. Martin Klimkovský, správca farnosti vo Fijaši,
 • o. ICLic. Martin Laban, správca farnosti v Čičave,
 • o. ICLic. Ján Senaj, správca far­nosti v Hunkovciach,
 • o. Mgr. František Sochovič, správ­­ca farnosti vo Vyšnom Orlíku.

 

 

 • Vdp. Mgr. Igor Gajdoš, farár vo Veľkých Kostoľanoch, si 15. júna pripomína 25. výročie kňaz­skej vysviacky.
 • Vdp. Mgr. Jozef Vaľko, kaplán v Sačurove, si 17. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviac­ky.
 • Vdp. Karol Buday, duchovný n. o. vo Vinici-Dolinke, si 24. júna pripomína 60. výročie kňaz­skej vysviacky.
 • Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup Apoštolského exarchátu v Prahe, n. o. v Prešove, sa 25. júna dožíva 90 rokov.
 • Vdp. Mgr. Kamil Lieskovský, farár a dekan v Martine, sa 20. jú­na dožíva 50 rokov.
 • Vdp. Mgr. Viliam Šebastián Móric, kaplán v Žiline, sa 22. júna dožíva 50 rokov.
 • Vdp. Ján Sedlák, farár v Toryse, sa 22. júna dožíva 60 rokov.
 • Mons. JCLic. Ladislav Szakál, dekan v Dunajskej Strede, sa 21. júna dožíva 60 rokov.
 • Vdp. Mgr. Vladimír Štang, farár v Santovke, sa 20. júna dožíva 60 rokov.        
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0