16. júna 2016
Čítaní: 676
KN 24/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 24/2016
  • Don ThLic. Peter Bicák SDB, výpomocný duchovný v Poprade-Veľkej, sa 1. júla dožíva 50 rokov.
  • Mons. Mgr. Peter Dobos, farár v Neninciach, sa 27. júna dožíva 65 rokov.
  • Don prof. ThLic. PhLic. Milan Stanislav Ďurica SDB, DrSc., duchovný n. o. v Bratislave, si 1. júla pripomína 60. výročie kňazskej vysviacky.
  • Mgr. Branislav Egid Golha OFM, výpomocný duchovný v Nových Zámkoch, si 1. júla pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.
  • O. Mgr. Peter Pavel Haľko OSBM, protojerej, duchovný v Monastieri Krásny Brod, sa 30. júna dožíva 60 rokov.
  • P. ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD., rehoľný kňaz v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, sa 30. júna dožíva 50 rokov.

29. júna SI pripomínajú 70. vý­ročie kňazskej vy­sviacky:

  • Mons. Ladislav Baláži, du­chov­ný n. o. v Cabaji-Čápore,
  • don Mgr. Ernest Macák SDB, duchovný n. o. v Charitnom dome v Cerovej.
     
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania.
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0