13. júna 2018
Čítaní: 556
KN 24/2018 | Jubileá kňazov
BLAHOŽELÁME

 O. JCLic. Miroslav Labač, duchovný správca pútnikov vo farnosti Michalovce, si 6. júna pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Jaroslaw Cielecki, kňaz pôsobiaci v Ríme, si 12. júna pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky.

 

P. ThDr. Jaroslav Jaššo CM, PhD., vizitátor Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Bratislave, si 12. júna pripomenul 25. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Michal Šandor, farár farnosti Jovsa, si 12. júna pripomenul 35. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. ThDr. Miroslav Dancák PhD., rektor Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove, si 12. júna pripomenul 35. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. mjr. Ing. Mgr. Juraj Križan, policajný kaplán v Trenčíne, si 13. júna pripomenie 20. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Ján Kamenský, honorárny kanonik na odpočinku v Belušských Slatinách, sa 13. júna dožíva 80 rokov.

 

Vdp. Ondrej Gašica, farský administrátor farnosti Dolný Hričov, si 14. júna pripomenie 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Jozef Šimún, kaplán farnosti Oščadnica, si 14. júna pripomenie 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

P. Peter Žatkuľák SDB, kňaz Žilinskej diecézy, si 14. júna pripomenie 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. por. Mgr. Peter Dobrovodský, vojenský kaplán v Seredi, si 14. júna pripomenie 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. kpt. PaedDr. Peter Hámor, policajný kaplán v Ružomberku, si 14. júna pripomenie 15. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Robert Masicza, farár vo farnosti Štvrtok na Ostrove, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Don Ing. Mgr. Ján Holubčík SDB, rehoľný kňaz v Bratislave, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. ICLic. Pavol Brunovský, výpomocný duchovný vo farnosti Bratislava-Najsvätejšej Trojice, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Ján Kliment, farár vo farnosti Brezová pod Bradlom, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

P. Miroslav Hruška OSPPE, kaplán vo farnosti Šaštín-Stráže, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. ICLic. Ján Sitár, farár vo farnosti Plavecký Štvrtok, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. ICLic. Tomáš Molnár, kaplán pre maďarsky hovoriach veriacich v Bratislave, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Stanislav Lugowski, honorárny dekan a farár farnosti Trenčianske Teplice, sa 14. júna dožíva 70 rokov.

 

Vdp. ICLic. Miroslav Cimerák, administrátor farnosti Dolné Krškany, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. PaedDr. ThLic. Peter Čieško, kaplán farnosti Topoľčany, si 14. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. ThLic. PaedDr. Ivan Ružička, sekretár arcibiskupa, Trnava, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

Vdp. Róbert Vacula, farský administrátor v Považanoch, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Igor Čikoš, duchovný správca Centra pre Rómov v Maľcove, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Marek Kaľata, správca farnosti Svit, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Ján Makaj, správca farnosti Gerlachov, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Matúš Nastišin, správca farnosti Hažín nad Cirochou, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Jozef Šofranko, správca farnosti Andrejová, si 15. júna pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.

 

O. Ján Smolnický, kňaz na odpočinku vo farnosti Sokoľ, sa 15. júna dožíva 80 rokov.

 

Vdp. ICLic. Jozef Varhaník, farár farnosti Trenčín-Juh, sa 18. júna dožíva 50 rokov.

 

Jubilantom želáme hojnosť božieho požehnania.

(Spracované podľa podkladov z BÚ)

Páčilo sa :
0