1. júna 2018
Čítaní: 359
KN 24/2018 | Súťaže
Štatút letnej čitateľskej súťaže „Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018“

 Organizácia súťaže

Zapojte sa do obľúbenej vedomostnej súťaže. Súťaž organizuje Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava - Redakcia Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1.

 

Pravidlá súťaže

V čísle KN 26 nájdete vloženú hraciu kartu. V každom letnom čísle KN (čísla 26 – 35) na strane 3. uverejníme dve otázky, každú s trojicou možností na výber odpovede a tiež kupón. Odpoveď (a, b alebo c) vpíšte do hracej karty. Ku každej dvojici otázok je potrebné vlepiť do hracej karty príslušný kupón. Na záver súťaže, najneskôr do 13. septembra 2018, treba doručiť vyplnenú hraciu kartu na adresu Redakcia Katolícke noviny, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava 1. Na obálku je potrebné uviesť heslo: Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018.

 

Podmienky súťaže

Súťaž je podmienená vekom súťažiacich. Súťažiaci musia byť starší ako 16 rokov. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora: Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s. r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava a redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1 a tiež ich rodinní príslušníci.

 

Žrebovanie

Pre zaradenie do žrebovania je potrebné odpovedať správne najmenej na 18 z 20 otázok a nalepiť na hraciu kartu všetky kupóny (jeden možno nahradiť žolíkom, ktorý bude uverejnený v jednom z čísiel KN 26 až KN 35). Žrebovanie výhercov sa uskutoční 14. septembra 2018 v redakcii KN. Výhercov bude žrebovať manažment Katolíckych novín.

 

Odmeny

Súťažíte o osem hodnotných cien za viac ako 3 600 eur. Pútnicky zájazd venujú CK AWERTRAVEL, CK AWERTOUR a vecné ceny, akou je napr. KLIMATIZÁCIA, sú z e-shopov Klarstein.sk a Electronic-star.sk. Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 eur, sú oslobodené od dane z príjmov. V prípade výhry vo vyššej hodnote znáša daňovú povinnosť výherca.

 

 

 

    1. cena          

 

pútnický zájazd do Svätej zeme pre 2 osoby venuje CK AWERTRAVEL v hodnote 1 300 eur
   2 . cena pútnický zájazd do Talianska - po stopách Pátra Pia pre 2 osoby venuje CK AWERTOUR 

 

v hodnote 790 eur
     3. cena Klarstein KLIMATIZÁCIA Windwaker Pro 24 (splitové zariadenie, 24000 BTU, A++, DC invertor, LED displej, ovládanie cez aplikáciu, diaľkový ovládač)

 

v hodnote 899 eur
     4. cena tunelový stan Mozori (305x205x475 cm, pre 4 osoby, 5000 mm)

 

v hodnote 179,99 eur
     5. cena ping-pongový stôl King Pong 

 

v hodnote 134,99 eur
     6. cena detská hojdačka Olav  v hodnote 129,99 EUR
     7. cena  vežový ventilátor Skyscraper 3G, 50W, s dotykovým ovládaním, diaľkový ovládač, strieborný 

 

v hodnote 114,99 eur
     8. cena karimatka Goodbreak  v hodnote 60,90 eur
     

 

 

        Ukončenie letnej hry

Po skončení súťaže nám do 13. septembra 2018 doručte vyplnenú súťažnú kartu s vaším súhlasom k spracovaniu osobných údajov na našu adresu: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava. Nezabudnite na obálku uviesť heslo: Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018. Výhercov budeme informovať písomne (list doručovaný Slovenskou poštou) a budú uvedení v Katolíckych novinách č. 38 a tiež na webe Katolíckych novín. Výhry odovzdáme výhercom prostredníctvom našich partnerských organizácií a sponzorov letnej čitateľskej súťaže, ktorí budú výhercov kontaktovať v časovom predstihu na základe prijatého a podpísaného súhlasu k spracovaniu vašich osobných údajov. 

 

Finančné povinnosti

V prípade ceny alebo výhry s hodnotou vyššou ako 350 eur, je potrebné zaplatiť daň. Daňovník/výherca si ju zahrnie do základu dane, daňovú povinnosť totiž znáša výherca. Z nepeňažnej výhry musí výherca odviesť 19% daň a zároveň sadzbu poistného vo výške 14% do Zdravotnej poisťovne.

 

Zrušenie súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmenu cien.

 

Strata výhry

Výherca stráca nárok na výhru, ak má menej ako 16 rokov.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v zmysle udeleného súhlasu na účely súťaže (zaslanie odmien a kontaktovanie výhercov). Osobné údaje budú do 30 dní po skončení súťaže zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane o osobných údajov (GDPR).
 

 

 

 

Páčilo sa :
0