1. júna 2018
Čítaní: 210
KN 24/2018 | Súťaže
Štatút súťaže „Krížovky a ešte iné pobavenie“

 

Organizácia súťaže

Súťaž organizuje Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava - Redakcia Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1.

 

Pravidlá súťaže

V čísle KN 31 nájdete 8 – stranovú prílohu s názvom „Krížovky a ešte iné pobavenie“. Vylúštite krížovky, hlavolamy a iné úlohy. Odpovede a riešenia doručte do 27. augusta 2018 na adresu: Redakcia Katolícke noviny, P. O. BOX 276, 810 00 Bratislava 1. Na obálku je potrebné uviesť heslo: Príloha - Krížovky. Vaše odpovede môžete posielať aj elektronicky na adresu: tajnicka@katolickenoviny.sk.

 

Podmienky súťaže

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora: Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s. r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava a ich rodinní príslušníci.

 

Žrebovanie

Tých z vás, ktorí správne vylúštia aspoň sedem tajničiek, zaradíme do žrebovania o hodnotné ceny. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 28. augusta 2018 v redakcii KN. Výhercov bude žrebovať manažment Katolíckych novín.

 

Odmeny

Súťažíte o vecné ceny za viac ako 400 eur.

1. cena víkendový pobyt Apartmán Veľká Lomnica pre 2 dospelých a 2 deti do 6 rokov, v hodnote 178 € s DPH z www.levy.sk
2. cena turistický ruksak Heyerdahl-2014, 70 l, prístup zhora, zelený, v hodnote 59,99 € s DPH
3. a 4. cena spací vak Gullfoss, 230 x 80 x 55 cm, modrý, v hodnote 33,99 € s DPH
5. a 6. cena dvoj štrbinový hriankovač, TK10-CAMBRIDGE-4-CRE, 1400 W, v hodnote 33,90 € s DPH
7. cena kartón omšového vína zo Spolku svätého Vojtecha
8. až 10. cena  balíček kníh od redakcie Katolíckych novín

 

 

Ukončenie

Do 27. augusta 2018 nám spolu s riešeniami úloh zašlite súhlas k spracovaniu vašich osobných údajov. Výhercov budeme informovať písomne (list doručovaný Slovenskou poštou), uvedení budú v KN na jeseň a tiež na webe Katolíckych novín. Výhry odovzdáme výhercom prostredníctvom našich partnerských organizácií a sponzorov, ktorí budú výhercov kontaktovať na základe prijatého a podpísaného súhlasu k spracovaniu vašich osobných údajov. Účastník tejto súťaže „Krížovky a ešte iné pobavenie“ nám dáva súhlas na odovzdanie údajov tretej strane pre zaslanie výhernej ceny.

 

Finančné povinnosti

Vzhľadom na hodnoty cien súťaže „Krížovky a ešte iné pobavenie“, nie je potrebné stať sa platcom dane z výhry.

 

Zrušenie súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmenu cien.

 

Strata výhry

Výherca stráca nárok na výhru, ak nesplní pravidlá a podmienky súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v zmysle udeleného súhlasu na účely súťaže (zaslanie odmien a kontaktovanie výhercov). Osobné údaje budú do 30 dní po skončení súťaže zlikvidované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane osobných údajov (GDPR).

 

 

 

Páčilo sa :
1