19. júna 2005
Čítaní: 40
KN 25/2005 | Kultúra
Ponuka znamená dávať aj prijímať

Je to dielo, za ktorým stojí v prvom rade nadšenie, no napriek tomu mu nechýba profesionalita. Projekt nového gospelového muzikálu Ponuka, ktorý bol nedávno vydaný na CD-nosiči, vznikal pomerne dlho, jeho posolstvo však nestratilo na aktuálnosti. Rozpráva o ňom CYRIL JANČIŠIN, autor myšlienky i väčšiny piesní. 

Kedy a ako sa zrodila idea vytvoriť muzikál? 

Muzikál začal vznikať niekedy v roku 1997, v čase môjho štúdia na teologickej fakulte, keď som komponoval rozličné piesne. Časom sa ukázalo, že by spolu mohli vytvoriť príbeh človeka hľadajúceho šťastie a zmysel života, a tak sa postupne dotvárala mo- zaika muzikálu. Je to teda niekoľkoročná práca, ale finálnu podobu dostala až v priebehu posledných dvoch rokov. 

 

Prečo tento názov? 

Ide predovšetkým o Božiu ponuku, pretože on nás volá k životu s ním. Avšak človek je slobodný a môže odpovedať rôznym spôsobom. V závere tohto muzikálu hlavná postava ponúka Bohu všetko, čo má, preto sa slovo ponuka stalo akýmsi centrálnym motívom.

 

Príbeh Petra je vymyslený, alebo skutočný? 

Námet je čerpaný z môjho osobného života s Bohom, je to teda skutočný príbeh. Skomponoval som aj väčšinu piesní a textov, okrem piesne O hriechu. 

 

Ako sa do muzikálu dostala víťazka súťaže SuperStar Katka Koščová? 

Úplne náhodou. Časti, ktoré spieva, boli nahrávané ešte predtým, ako sa začala celá súťaž. Veľmi ma však teší, že sa ako inter-pretka podieľala na tvorbe cédečka, ktoré zhodou okolností vyšlo práve v deň, keď zvíťazila v tejto súťaži. Zároveň to potvrdzuje, že sme obsadili skutočne kvalitných interpretov, a nemyslím tým len Katku. Ide približne o 20 ľudí – profesionálov alebo poloprofesionálov. 

 

Kto vám najviac pomáhal pri realizácii diela?

Nezaobišiel by som sa bez pomoci Jozefa Harničára z Prešova, a to nielen preto, lebo muzikál sa nahrával v jeho štúdiu, ale predovšetkým pre jeho hudobné nápady a kontakty s mnohými umelcami, ktorých sme prizvali k spolupráci. Musím sa však poďakovať aj vydavateľstvu Rosa Slovensko, ktoré CD sprístupnilo verejnosti.

 

Má muzikál aj javiskovú podobu? 

Zatiaľ nie, ale bol by som rád, keby sme sa v krátkom čase k nej dopracovali, lebo CD-nosič považujem len za prvú fázu tohto evanjelizačného projektu. 

 

Koho má dielo osloviť? 

Pri tvorbe som myslel prevažne na mladých, no môžu si z neho niečo odniesť všetky vekové kategórie. Chcel by som však zdôrazniť, že mojím cieľom bolo osloviť veriacich kresťanov, ktorí už majú základy viery, ale chcú niečo viac – spoznávať Boha a hľadať odpovede na otázky zmyslu života či bolesti. 

Za rozhovor ďakuje

MARTINA GROCHÁLOVÁ. Snímka: archív Cyrila Jančišina
Páčilo sa :
0