22. júna 2016
Čítaní: 568
KN 25/2016 | Jubileá kňazov
Jubileá kňazov 25/2016
  • Vdp. Mgr. Jozef Haľko, farár v Poltári, sa 7. júla dožíva 50 ro­kov.
  • P. Mgr. Damián Marian Szulowski OFMCap, rektor Kostola sv. Štefana, kráľa, v Bratislave, si 8. júla pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky.
  • Vdp. Pavol Vaňo, farár v Meleku, sa 9. júla dožíva 50 rokov.           
Jubilantom Želáme
hojnosť BoŽieho poŽehnania
(SPRACOVANÉ PODĽA PODKLADOV Z BÚ)
Páčilo sa :
0