2. júna 2018
Čítaní: 808
KN 25/2018 | Súťaže
Letná detská súťaž 2018

Hraciu kartu nájdete v Katolíckych novinách číslo 26 s dátumom predaja od 26. 6. do 1. 7. 2018.

Najmenších čitateľov pozývame počas letných prázdnin vydať sa na stránkach Katolíckych novín v rubrike Deťom Po indiánskych stopách.

Počas deviatich dobrodružných prázdninových týždňov (KN 26 až KN 34) sa vyberieme až za Atlantický oceán a do ďalekej minulosti, kde stretneme aj indiánsku sväticu Kateri Tekakwithu, ktorá žila v 17. storočí. Pritom zistíme, čo znamená sila ozajstného priateľstva medzi ľuďmi a hlbokej lásky k Bohu, ktorý nás k sebe privádza bez toho, aby rozlišoval, či sme bieli, čierni alebo červení.

Pravidlá súťaže

 

Na hraciu kartu si do označených políčok budete vlepovať deväť indiánskych pierok. Raz môžete využiť žolíka. Splnené úlohy (minimálne 20 úloh) si zapíšte do indiánskeho denníčka (hocijakého zošita) a po skončení hry nám ho pošlite s vyplnenou hracou kartou s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu dieťaťa najneskôr do 30. augusta 2018 na adresu redakcie: Katolícke noviny, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1, heslo: Po indiánskych stopách.

Žrebovanie sa uskutoční 31. augusta 2018. O výsledku žrebovania oboznámime všetkých výhercov listom a tiež na stránkach Katolíckych novín č. 36. Svoju účasť na akcii je potrebné potvrdiť najneskôr do 13. septembra 2018 na adrese posta@katolickenoviny.sk alebo telefonicky na čísle 02/59 30 69 11.

 

Odmeny

Každý súťažiaci získa po zaslaní hracej karty a vyplneného denníka úloh prekvapenie a 50 vyžrebovaných výhercov (spolu s rodinami) čaká 22. septembra 2018 špeciálny program s Dobromilkou a Svetlúšikom

na Ranči na Striebornom jazere v Galante akčný zážitkový deň. Okrem slávnostnej svätej omše budú pre výhercov pripravené aj rôzne prekvapenia.

 

Štatút súťaže nájdete TU

Páčilo sa :
6