20. júna 2018
Čítaní: 47
KN 25/2018 | Vatikán
Pán je prekvapivý

 

Pápež František sa aj v 11. nedeľu v Cezročnom období pomodlil spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým im ponúkol krátku katechézu o Božom kráľovstve a dynamike jeho rastu vychádzajúc z Markovho evanjelia.

„V prvom podobenstve je Božie kráľovstvo prirovnané k tajomnému rastu semienka, ktoré je vhodené do pôdy, následne vzklíči, rastie a vyženie klas, a to nezávisle od starostlivosti hospodára.

Posolstvo, ktoré nám toto podobenstvo prináša, je nasledovné: skrze Ježišovo ohlasovanie a skutky je Božie kráľovstvo ohlásené, vtrhlo do oblasti tohto sveta a ako semienko rastie, rozvíja sa vlastnou silou a podľa kritérií, ktoré sú pre človeka nerozlúštiteľné. Ono, svojím rastom a klíčením v dejinách, nezávisí až tak od práce človeka, ale je predovšetkým vyjadrením moci a dobroty Boha, sily Ducha Svätého, ktorý riadi život kresťanov v Božom ľude.

V druhom podobenstve Ježiš pripodobňuje Božie kráľovstvo horčičnému zrnku. Je to veľmi drobné semienko, no predsa sa dokáže tak rozvinúť, že sa z neho stane najväčšia rastlina zo všetkých v záhrade: má nečakaný a prekvapujúci rast.

Nie je pre nás ľahké pochopiť tento druh Božej logiky neočakávanosti a prijať ju v našom živote. Dnes nás ale Pán vyzýva zaujať postoj viery, ktorý prekračuje naše plány, naše úvahy, naše výhľady. Boh zostane vždy Bohom prekvapení. Pán nás má vždy čím prekvapiť.

Je to pozvanie otvoriť sa veľkorysejšie Božím plánom, tak na úrovni osobnej, ako aj na úrovni komunitnej. V našich komunitách je potrebné, aby sme boli pozorní na malé i veľké príležitosti na konanie dobra, ktoré nám Pán ponúka.“

 

- VNSK -

Páčilo sa :
0