20. júna 2018
Čítaní: 51
KN 25/2018 | Mladým
S titulom sa vraj zarába lepšie

Medzinárodný portál Paylab.com, ktorý vo svete zastrešuje mzdové portály, analyzoval v 13 európskych štátoch platový progres zamestnancov počas celého života. Zo získaných údajov zistili, že zamestnanci s vysokoškolským titulom predbehnú vo výške platu pracovníkov so strednou školou už ako absolventi. Tieto výsledky platia aj pre Slovensko, kde prebehla analýza z údajov zo mzdového portálu Platy.sk.

Plat zamestnanca s vysokou školou je pre ľudí s nižším vzdelaním často nedosiahnuteľný. Mnoho pracovníkov so strednou školou pritom počas celého pracovného života nedosiahne ani priemerný plat vysokoškolského absolventa.

Rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským titulom a pracovníkom so stredoškolským vzdelaním na Slovensku predstavuje 37 percent. Napriek tomu, že ide o citeľný rozdiel, spomedzi krajín V4 je tento náskok vysokoškolákov najnižší. Kým hodnoty v Poľsku (45 percent) a Českej republike (41 percent) sú v porovnaní so Slovenskom podobné, vMaďarsku ide oobzvlášť veľký rozdiel. Zárobky tamojších zamestnancov s titulom sú totiž vpriemere až o 69 percent vyššie.

Náskok začína už pri absolventoch

Analýza na Slovensku ukazuje, že zamestnanca so stredoškolským vzdelaním a 5-ročnými skúsenosťami vpriemere predbehne vysokoškolský absolvent ihneď po nástupe do prvého zamestnania. Rozdiel medzi zárobkami zamestnancov sa rokmi iba zvyšuje. Najväčší náskok majú Slováci svysokoškolským vzdelaním vo veku od 35 do 44 rokov. Rozdiely sú však citeľné počas celého pracovného života.

Zamestnanci so strednou školou pod hranicou 1 000 eur

Platový medián človeka svysokoškolským titulom do 24 rokov predstavuje 1 018 eur vhrubom. Medián zárobkov pracovníkov so strednou školou túto métu nepresahuje ani vjednej vekovej skupine.

Kým zamestnanci bez vysokoškolského titulu zarábajú najlepšie vo veku od 25 do 34 rokov so mzdovým mediánom 932 eur vhrubom, pri titulovaných pracovníkoch je najvyšší mzdový medián vo veku od 35 do 44 rokov, a to 1 500 eur v hrubom.

 

 

Nikola Richterová
Páčilo sa :
0